Yararlı Bilgiler

  • Defter Tutma Hadleri
    (Defter tutma hadleri, fatura düzenleme limiti, doğrudan gider yazılacak miktar)
  • Vergi Cezaları
    (Vergi Usul Kanununda yer alan cezalar ile ilgili maktu hadler)

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir