2024 Yılında Bizi Bekleyen 14 Önemli Değişiklik

2024 Yılına girmemize artık günler kaldı. Yeniden değerleme oranının %58,46 olarak netleşmesinde sonra birçok kalemdeki artış da netleşti sayılır, bundan sonra artık herkesin gözü asgari ücret toplantılarında.

2024 yılı başı itibari ile birçok düzenleme sona ererken bazı yeni düzenlemeler de yürürlüğe girecek.

Kritik bazı düzenlemelerde ise süre uzatımı bekleniyor.

1-Araç Satış İlanları ile ilgili düzenlemeye uzatma geldi. Sıfır aracın fiyatının üzerinde ilan verme yasağına devam

 • İkinci el motorlu kara taşıtlarının üretici ve distribütörler tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanması 01.01.2024 tarihine kadar yapılamaz” maddesi 01 Temmuz 2024 tarihine kadar uzatıldı…

2-Enflasyon Muhasebesi Geliyor!

 • Uzun zamandır üzerinde konuşulan ve en son 2004 yılında uygulanmış olan enflasyon muhasebesi, yıl sonu itibari ile banka ve finans kurumları hariç tekrar uygulanacak.

3-Teknoparklarda %100 uzaktan çalışma 31.12.2023 tarihi itibari ile sona eriyor.

 • 20 Nisan 2023 tarihli ve 32169 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 7103 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde ve Ar-Ge/Tasarım merkezlerinde uzaktan çalışma oranı belirlenmiştir.
 • Söz konusu Karar’a göre, bilişim personeli için uzaktan çalışma oranı 1 Nisan-31 Aralık 2023 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) yüzde 100, bilişim personelleri haricinde olanlar için ise uzaktan çalışma oranı 31 Aralık 2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yüzde 75 olarak belirlenmiştir.
 • Süre yıl sonu itibari ile dolacaktır.

4-Genç Girişimciler için Vergiden İstisna Tutar Artacak

 • Bilindiği üzere girişimci gençlerin ilk 3 yılki kazançlarının 75 bin liraya kadar olan kısmı vergiden muaf tutuluyordu. 
 • Kanun değişikliği ile 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren elde edecekleri kazançların ikinci vergi dilimine kadar olan kısmı vergiden muaf tutulacak
 • 2023 yılında 150.000 TL olarak uygulanan muafiyet tutarı 2024 yılında ilk defa artacak ve her yıl güncellenecek

5-İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülüğü

 • Bilindiği üzere 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi 31.12.2023 tarihine ertelenmişti. 
 • Erteleme süresi yıl sonu itibari ile doluyor

6–6111 ilave istihdam teşviki yıl sonunda sona eriyor.

 • 6111 Sayılı teşvikten 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkek çalışanlar ile 18 yaşından büyük kadınlar için yararlanmak mümkün olup teşvik süresi; sigortalının İŞKUR kaydı, yaşı ve cinsiyeti ile eğitim belgesine sahip olup olmadığına göre değişiklik göstermekle birlikte, en az 6 en çok 54 ay süreyle teşvikten yararlanılabilmektedir.
 • Yasal değişiklik yapılarak süre uzatılmazsa, yaklaşık 12 yıl uygulanan ilave istihdam teşviki yıl sonunda sona erecektir.

7-E-fatura/E-defter geçişleri

 • 01.01.2024 yılı itibari ile 2022 yılı brüt satış hasılatı 3 milyon TL ve üzeri olan şirketlerin e-deftere geçmesi zorunludur.
 • Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükellefler için bu tutar 500.000 TL’dir.
 • Kendilerine veya aracı hizmet sağlayıcılarına ait internet sitelerinde veya diğer her türlü elektronik ortamda mal ve hizmet satışını gerçekleştiren mükellefler.

8-Taşınmazlar 1 Ocak 2024 İtibari ile Vergisiz Kısmi Bölünmeye Konu Edilemeyecek

 • 7456 sayılı Kanunla yapılan düzenleme sonrasında 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle taşınmazlar Kurumlar Vergisi Kanunu düzenlemeleri kapsamında vergisiz olarak kısmi bölünmeye konu edilemeyecektir.

9- Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesabına uygulanan %0 oranında stopaj ile diğer bazı gelirlere çeşitli oranlarda uygulanan stopajlar için 31.12.2023 tarihi son.

Mevduat faiz gelirleri ile katılım hesapları kar payları üzerinden yapılacak (vadelerine göre %0, %3, %5 oranlarında) stopaj uygulamasının,

 • Bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelirler ve fon kullanıcısının bu bankalar olduğu kira sertifikalarından elde edilen gelirler üzerinden yapılacak (vadelerine göre %0, %3, %5 oranında) stopaj uygulamasının,
 • Portföyü Türk lirası ve Türk lirası cinsinden ihraç edilmiş menkul kıymetler olan yatırım fonlarından elde edilen gelirler üzerinden yapılacak %0 oranında stopaj uygulamasının,
 • Devlet tahvili ve hazine bonoları ile Hazinece kurulan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirler üzerinden yapılacak %0 oranında stopaj uygulamasının,
 • Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabi olarak kurulan ipotek finansmanı kuruluşlarının ihraç etmiş olduğu varlığa dayalı menkul kıymet, ipoteğe dayalı menkul kıymet, varlık teminatlı menkul kıymet ve ipotek teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelir ve kazançlar üzerinden yapılacak %5 oranında stopaj uygulamasının,
 • Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesabına uygulanan %0 oranında stopaj uygulaması sona erecektir.

10-Prefabik yapı ve konteynerlerin tesliminde %1 KDV uygulaması sona eriyor.

 • Prefabrik yapı ve konteynerlerin tesliminde (kurulum ve montaj dahil) fatura muhatabının kim olduğuna, söz konusu malların kullanım amacına ve nerede kullanıldığına bakılmaksızın KDV oranı 31.12.2023 tarihine kadar %1 olarak uygulanacaktır.

11- Taksi ve diğer toplu taşıma araçlarının kamera zorunluluğu 01.01.2024 itibari ile başlıyor.

 • İç ve dış kamera ile en az yedi gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı bulundurulması zorunluluğu tekrar bir erteleme olmaz ise 2024 yılı başı itibari ile başlıyor.

12-Özet Döviz Pozisyonu Raporlaması Bazı Firmalar için Başlıyor

 • 01.01.2024’ten başlamak üzere, yurt içinden ve yurt dışından sağlanan toplam nakdi kredi bakiyesi ilgili aylık hesap döneminin son iş günü itibarıyla 100 milyon TL ve üzerinde olan firmalar ile geçmiş bir yıllık hesap dönemindeki net satış hasılatı veya aktif büyüklüğü 500 milyon TL ve üzerinde olan firmalar, veri formu ile talep edilen bilgileri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na bildireceklerdir.

13-Airbnb Kanunu-Konutların Kısa Süreli Kiralanabilmesi ile ilgili yükümlülükler 01.01.2024 itibari ile başlıyor.

 • İzin belgesi alma, turizm konutu plaketinin kapıya asılması, diğer maliklerden izin alma, 100 gün kuralı gibi birçok düzenlemenin olduğu kanun 01.01.2024 başı itibari ile yürürlüğe girecek.

14-Depozito Yönetim Sistemi Zorunluluğu Başlıyor. Artık pet, cam ya da alüminyum meşrubat ve su şişeleri geri dönüştürülmek zorunda

Tekrar bir erteleme olmadığı takdirde 1/1/2024 tarihi itibari ile de Depozito Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden tescil edilmemiş ambalajların piyasaya sürülmesinin yasak olduğu hükme bağlanmıştır. Projeye göre depozito iade bedelinden alınan puanlar da kartlara veya telefon uygulamalarına yüklenerek vatandaşın alışverişlerde kullanması sağlanabilecektir.

Evren Özmen
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilirkişi
evrenozmen@ozmconsultancy.com
www.kooperatiflerkanunu.com

07.12.2023

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir