7326 SAYILI VERGİ AFFI KANUNU İLE GETİRİLEN AVANTAJLAR

1-30.04.2021 tarihine kadar (Bu tarih dahil) ödenmemiş vergi ve borçların gecikme faizi ve zamlarında Yİ-ÜFE oranında güncelleme imkanı getirilmiştir.

2-Peşin Ödemelerde; – Yİ-ÜFE tutarından % 90 oranında indirim sağlanmaktadır. – Trafik Para Cezaları ve diğer idari Para Cezaları ASILLARINDAN % 25 Oranında indirim saplamaktadır.

3-Taksitle ödemek isteyen mükelleflerde ilk iki taksit sonuna kadar (31 EKİM 2021 tarihine kadar) kalanını peşin ödemek isteyenlere; – Yİ_ÜFE tutarından % 50 İndirim sağlanmaktadır. – Trafik Cezalarında ve diğer idari para cezaları asıllarında % 12,5 oranında indirim yapılmaktadır.

4- Vergi Asıllarına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında % 50’si silinmektedir.

5- Vergi itilaflarının sulh yoluyla sonlandırılmasında % 90’e varan indirim verilmektedir.

6-İşletme Kayıtlarının Cezasız ve Faizsiz düzeltilmesi ve gerçek duruma uygun hale getirilmesi sağlanmıştır. Kasa, Ortaklar Cari, emtia, demirbaşları kayıtlara alma imkanı getirilmiştir.

7-İşletmelerde kayıtlarında yer almayan Kitap ve Basılı yayınları % 4 KDV ödeyerek ceza ve faizsiz stoklarının gerçek duruma uygun hale getirilmesi sağlanmıştır.

8-Matrah ve Vergi Artırımında bulunan mükelleflerin Vergi İncelemesinden muaf tutulması sağlanmıştır.

9-İnceleme ve Tarhiyat Safhasındaki Borçların yapılandırılması sağlanmıştır.

10-Beyan edilmemiş gelirler ve kazançların Pişmanlıkla cezasız ve faizsiz beyan edilebilmesi sağlanmıştır.

11-Yapılandırılan Borçların İnternet üzerinden www.gib.gov.tr adresinden anlaşmalı bankaların Kartları veya Kredi Kartları ile ödenebilmesi sağlanmıştır.

12-7236 Sayılı Kanunlara göre ödemelerini devam ettiren mükelleflere PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİ imkanı getirilmiştir

BORÇLAR NASIL ÖDENECEKTİR

Borçlar Peşin veya Taksitle Ödenebilecektir.

Peşin Ödemelerde ilk Taksit 30 Eylül 2021’dir.

Peşin veya ilk iki taksit süresinde tamamı ödenmesi halinde her hangi bir fark kat sayı uygulanmayacaktır.

PEŞİN ÖDEMEDE İNDİRİM: Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranı üzerinden hesaplanacak güncelleme tutarının % 90’ı indirim yapılarak Mükelleflerden Vergi Borcu ve Yİ-Üfe’nin % 10’unu ödeme imkanı vardır. Ayrıca ; İkinci Taksit Süresi olan 30 Kasım 2021 tarihine kadar tüm taksitlerinin ödenmesi halinde, Vergi Borçlarına uygulanan Yİ-ÜFE oranı % 50 oranında İNDİRİMLİ uygulanarak Kalan % 50’sinin tahsilinden vazgeçilmektedir.

Örneğin: Vergi Aslı 108.000 TL olan Borç için 20.250 TL Yİ-ÜFE Hesaplanmış ise, Tamamı peşin ödenmesi halinde 20.250 – (20.250 X % 90)= 2.025 TL Yİ-Üfe ödenecek. Toplam 108.000 + 2.025 = 110.025 TL ödenecektir. BORÇLAR NASIL ÖDENECEKTİR18 VADESİ GELDİĞİ HALDE ÖDENMEYEN BORÇLAR Yİ-ÜFE Aylık Değişim Oranı ile Hesaplanacak Faizi ile Birlikte Kanunda Belirtilen Sürelerde ödenmesi halinde Kalan Faiz ve Gecikme Zamlarının tahsilinden vazgeçilmektedir.

1- 6 Eşit Taksitte Ödenmesi Halinde % 1.09 Oranında, 2- 9 Eşit Taksitte Ödenmesi Halinde % 1.135 Oranında, 3- 12 Eşit Taksitte Ödenmesi Halinde % 1.18 Oranında, 4- 18 Eşit Taksitte Ödenmesi Halinde % 1.27 Oranında, Bir Katsayı ile çarpılarak ikişer Aylık sürelerde ödenecek Taksit tutarları belirlenir.

Taksitlerin İlk iki taksitini ödenmek şartıyla, Yılda iki taksitin ödenmemesi yapılandırmayı bozmamaktadır. Ödenmeyen taksitler Son taksit süresine kadar Gecikme zammı ile birlikte ödenmesi halinde yapılandırma bozulmaz. İkiden Fazla taksit ödenmez ise, Yapılandırma bozulur ve Vergi Aslı ve Faizleri yapılandırmadan önceki haline döner. Cari Dönem ödenmezse Vergi Affı Taksitlendirmesi bozulmaz. Matrah Artırımına ait Hükümler kendi hükümlerine göre dikkate alınır.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir