Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemesine ilişkin VUK Genel Tebliği

Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemesine ilişkin VUK Genel Tebliği (Sıra No: 530) 16.07.2021/31543 sayılı Resmi Gazete’de Yayınlandı.


7326 sayılı Kanunun 11. maddesi ile Vuk geçici 31.maddeye eklenen

7. fıkrasına göre, Bilanço esasına göre defter tutan tam mükellef gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini (sat-kirala-geri al işlemine veya kira sertifikası ihracına konu edilen taşınmaz ve iktisadi kıymetler hariç) 31/12/2021 tarihine kadar yeniden değerlemesine ilişkin usul ve esasları belirlenmiştir.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir