Bağ-Kur borcu olanlar dikkat, 31 Temmuz son gün!

Değerli okurlarımız bilindiği üzere 6645 sayılı Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Geçici 63’üncü madde eklenmiştir. Söz konusu düzenlemeye ilişkin olarak da Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 2015/13 sayılı Genelge yayımlamıştır. Bu düzenleme ile 12 aydan fazla kuruma borcu olan Bağ-Kurlulara borçlarını sildirme imkanı getirilmiştir. Düzenlemeden yararlanmanın son günü ise 31 Temmuz Cuma günüdür. Bugünkü yazımızda düzenlemeden yararlanmanın artıları ve eksileri ele alınacaktır.

bag-kur-borcu-olanlar-dikkat-31-temmuz-son-gun

Soru: Düzenlemeden kimler yararlanabileceklerdir?

30.04.2015 tarihi itibariyle 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunması kaydıyla;
– Tarım Bağ-Kurlular, Esnaf Bağ-Kurlular ve şirket ortaklığı nedeniyle sigortalı sayılanlar (Mülga 1479 ve mülga 2926 sayılı Kanunlara sigortalı sayılanlar),
– Tevkifata istinaden geriye dönük olarak mülga 2926 sayılı Kanun kapsamında tescili yapılanlar,
-5510 sayılı Kanunun 4/1- (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar,
– Değişik yapılandırma kanunlarına göre prim borçlarını yapılandırdıkları halde (yapılandırma borcunun tamamını ödeyenler yararlanamaz) yapılandırması bozulanlar veya yapılandırmasının iptali için yazılı talepte bulunanlar,
-Prim borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48’inci maddesi kapsamında taksitlendirenlerden, taksitlendirmesi bozulanlar veya taksitlendirmesinin iptali için talepte bulunanlar borçlarını sildirebileceklerdir.

Soru: Sigortalılığın durdurulması nasıl olacaktır?

30.04.2015 itibariyle 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin borcu bulunanların, bu süreye ilişkin prim borçlarını, 31.07.2015 tarihine kadar ödememeleri, yapılandırmamaları ya da 6183 sayılı Kanuna göre taksitlendirmemeleri halinde, 01.05.2015-31.07.2015 tarihleri arasında sigortalılıklarının durdurulması mümkündür.
Sigortalılıkları durdurulanların yeniden sigortalılıkları ise 01.05.2015 itibariyle yeniden başlatılacaktır.
Örneğin, 30.04.2015 itibariyle 24 ay boyunca prim ödemeyen bir Bağ-Kurlunun sigortalılığı durdurulacak ve 01.05.2015 itibariyle tekrar başlayacaktır.

Soru: Kanundan yararlanmak için başvuru yapmak zorunlu mudur?

30.04.2015 itibariyle 12 aydan fazla borcu olanlar 31.07.2015 tarihine kadar başvurmazlar ise borçlarını ödememiş olmaları kaydıyla sigortalılıkları kendiliğinden dondurulacaktır. 01.05.2015 itibariyle ise tekrar başlayacaktır. Yani başvuru yapılması şartı bulunmamaktadır.
Ancak dilenmesi halinde 01.05.2015-31.07.2015 tarihleri arasında sigortalılığı dondurmak için başvuru yapılması da mümkündür. Başvurular başvuru formu ile birlikte dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine yapılabilecektir.
Soru: Borçlarını 6552 sayılı Kanun kapsamında yapılandıranların sigortalılıklarını dondurmaları mümkün müdür?
6552 sayılı Kanundan yararlanarak borçlarını yapılandıranlar da bu kanundan yararlanabileceklerdir. Ancak bunun için borçlarını yapılandıranların dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaatta yapılandırmanın iptal edilmesini ve sigortalılıklarının durdurulmasını talep edeceklerdir. Ancak, 6552 sayılı Kanundan yararlanarak borçlarının tamamını ödeyenler sigortalılıklarını donduramayacaklardır.
Borçlarını 6552 sayılı Kanun kapsamında yararlananların da 30.04.2015 tarihi itibariyle 12 aydan fazla borçlarının bulunması gerekmektedir. 12 aydan az borcu olanlar ise sigortalılığını donduramayacaktır. 12 aydan fazla borcu olan ve borçlarını yapılandıranlar başvuru yapmazlar ise sigortalılıkları dondurulmuş olmayacaktır.
6552 sayılı Kanundan yararlananlar ile 6183 sayılı Kanuna göre borçlarını yapılandıranların durumu benze şekildedir.

Soru: Sigortalılığı durdurulanlar daha sonra durdurulan süre için ödeme yapabilecek midir?

30.04.2015 itibariyle 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunması nedeniyle sigortalılıkları durdurulanların, daha sonra kendileri ya da hak sahipleri tarafından, dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat ederek durdurulan süre için borçlarını ödeyebileceklerdir.

Soru: Sigortalılığı dondurulan biri dondurulan süre için ödeme yapmalı mıdır?

Bağ-Kurdan emekli olabilmek için de belli prim gün sayısını (örneğin 5400) doldurmak gerekmektedir. Bağ-Kurdan emekli olmak isteyen biri süre doldurmak için sonradan dondurduğu süre nedeniyle ödeme yaparak emekli olabilir.

Soru: Sigortalılığı dondurulan birinin sağlık hizmetlerinden yararlanması mümkün müdür?

Kendi primini ödeyen Bağ-Kurluların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için 60 günden fazla prim borcunun bulunmaması şartı bulunmaktadır. Sigortalılığın dondurulduğu süre için borç dikkate alınmayacağından sağlık hizmetlerinden yararlanmak mümkün olabilecektir.

Sonuç olarak özellikle yüklü miktarda prim borcu olanların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için önemli bir fırsat yaratılmıştır. Önemle vurgulayalım ki, borçlarını yapılandıranlar bu Kanundan yararlanmak isterler ise başvuruda bulunmalıdır.

 

Kaynak: Muhasebe Network

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir