Emeklilik Yazı Dizisi – 5: Asker ve Polislerin Emeklilik Tarihi Nasıl Hesaplanır?

4447 ve 4759 Sayılı Yasalar ile 5434 Sayılı Kanun’da değişiklik yapılmış ve emeklilik şartlarının yanında bir de YAŞ ve eski çalışanlar için kademeli yaş getirilirken, fiili hizmet zammı ile çalışan polis, asker, MİT, yanıcı yakıcı işler ile röntgen ışınlarına tabi olanlara verilen fiili hizmet zamlarının yaşlardan düşüleceği de hüküm altına alınmıştır.

Buna göre memurların ve fiili hizmet zammına tabi olanların emeklilik hesabı farklı olacaktır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Fiili Hizmet Zammı SSK (4/1-a) sigortalılarına da teşmil edilerek genelleştirilmiş, buna karşın yararlanma metodu polis, asker ve milletvekilleri hariç yararlanmayı zorlaştırıcı bir hale getirilmiş bulunmaktadır.

Radyoiyonizan maddelerle çalışanlar dahil, ilk defa 2008 yılında fiili hizmet zammından yararlanan itfaiyeciler de bilfiil yangınla uğraştıkları saatler için fiili hizmet zammı olabiliyor. Bu da bahse konu haktan yararlanmayı zorlaştırıyor.

Polis ve askeri personel ise toplam görev dönemleri bazında 2008’den önce olduğu şekilde FHZ’den yararlanma hakkına sahip bulunuyor. Biz de bugün polis ve askerlerimizin karışık gibi gözüken emeklilik hesaplamalarına ayırdık.

Fiili hizmet zammı ile çalışan, polis, asker, MİT, röntgenciler gibi memurlar ise fiili çalışmalarına ilaveten 23.05.2002 ye kadar almış oldukları fiili hizmet zammını da ilave ederek toplam hizmetlerini ve buna uygun olarak da (kadın-erkek oluşlarına göre) 20 ve 25 yılı tamamlamalarına kalan süreyi bulacak ve tablodan karşılık gelen “Yaş”’ı bulduktan sonra almış oldukları fiili hizmet zammı kadar bu “Yaş”’dan düşerek emekli olacakları “Yaş”’ı saptayabileceklerdir.

Hizmete Başlama Tarihine Göre FHZ Hakkı Değişir

Emniyet ve Askeri personel açısından 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre hak kazanılan fiili hizmet süresi zammı memurlardan görevine 4447 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 08.09.1999 tarihinden önce başlayanlar ile bu tarihten sonra göreve başlayanlar için farklı olarak emeklilik yaşından düşülmesi gerekiyor.

Yani;

08.09.1999 tarihinden önce göreve başlayan ve emeklik yaşı bakımından hizmet süreleri itibariyle 5434 sayılı Kanun’un Geçici 205. maddesi ile belirlenmiş emeklilik yaşına tabi olanların müstahak oldukları fiili hizmet süresi zammının tamamının,

08.09.1999 tarihinden sonra ama Ekim 2008′den önce göreve başlayan ve dolayısıyla emeklik yaşı olarak kadın ise 58, erkek ise 60 yaşına tabi olanların müstahak oldukları fiili hizmet süresi zammının ise 3 yılı geçmemek üzere yarısının,

Tabi olunan emeklilik yaşından indirilmesi gerekiyor.

Mamafih bu kapsamdaki memurların 2008 yılı Ekim ayı başından sonraki çalışmaları nedeniyle fiili hizmet süresi zammından faydalanma sürelerinin 5510 sayılı Kanuna göre belirlenmesi, 2008 yılı Ekim öncesinde hak ettikleri FHZ süresi 5 yılın altında ise ve Ekim 2008′den sonra da FHZ’ye tabi çalışma devam ediyorsa FHZ süresi 5 yıla tamamlanacak şekilde artmaya devam edebilecektir. Daha önce 5434 sayılı Kanuna göre yararlandığı süre 5 yıldan fazla ise artık o sürede kalması ve daha fazla FHZ’den faydalandırılması yolu kapanıyor. Buradaki beş yıllık süre koşulu Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) ve emniyet ve polis mesleğinde, Milli İstihbarat Teşkilatında (MİT) çalışan sigortalılar için ise sekiz yıl olarak dikkate alınıyor.

Örnek Hesaplama

15.01.1990 tarihinde polis olarak işe başlamış 01.04.1968 doğumlu bir erkek polis memurunun 23.05.2002 itibariyle fiili çalışması,

15.06.2002

-15.01.1994

00.05.0008 (8 yıl 5 ay)

8 yıl, 5 aylık sürenin dörtte biri kadar da (2 yıl, 1 ay, 8 gün) fiili hizmet zammı aldığına göre toplamdaki hizmeti,

00.05.08

+ 08.01.02

08.06.10 (10 yıl, 06 ay, 8 gün) olacaktır.

10 yıl, 05 ay, 10 günün 25 yılı tamamlanması için gereken süre ise,

Emeklilik için istenen süre (25 yıl) 30.11.24

– 08.06.10

22.05.14 (14 yıl, 5 ay, 22 gündür)

Bunun tablodan karşılığı, ikinci sıradaki ”14 yıldan fazla – 15 yıl 6 aydan daha az” kısmıdır ve emekli olabileceği “Yaş” 53′tür.

Şimdi de toplam FHZ’yi bulalım:

15.09.2014

-15.01.1994

00.08.0020 (20 yıl 8 ay) Toplam FHZ süresi ise bunun dörtte biri olup 5 yıl 2 aydır.

bulduğumuz bu yaştan bugüne kadarki hak kazandığı fiili hizmet zammı kadar daha düştüğümüzde, (5 yıl, 2 ay)

53 Yaş => 30.11.52

– 00.02.05

30.09.47 (47 yaş 9 ay 30 günlük)

01.04.1968 doğumlu bu polis memuru Eylül 2014 ayına kadar olan hizmetleriyle halen 01.02.2015 tarihinde emekliliği hak eder durumdadır. Bundan sonra 2014 yılı sonuna kadar da göreve devam ettiğinde 1 ay daha FHZ kazanacağından 01.01.2015′ten itibaren emekliliğini hak etmiş olacaktır.

 Örnek Hesaplama 2:

01.09.1993′te teğmen nasbedilen 15.06.1970 doğumlu erkek subay dört yıllık harp okulu süresini borçlanmıştır.

Bu subayın 23.05.2002 itibariyle fiili çalışması,

15.06.2002

-15.09.1993

00.09.0004 (8 yıl 9 ay)

8 yıl, 9 aylık sürenin dörtte biri kadar da (2 yıl, 2 ay, 8 gün) fiili hizmet zammı aldığına ve harp okulu süresini borçlandığına göre toplamdaki hizmeti,

00.09.08

00.00.04

+ 08.02.02

08.11.14 (14 yıl, 11 ay, 8 gün) olacaktır.

14 yıl, 11 ay, 8 günün 25 yıla tamamlanması için gereken süre ise,

Emeklilik için istenen süre (25 yıl) 30.11.24

– 08.11.14

22.00.10 (10 yıl, 0 ay, 22 gündür)

Bunun tablodan karşılığı, ikinci sıradaki ”9 yıl 6 aydan fazla – 11 yıl ve daha az” kısmıdır ve emekli olabileceği “Yaş” 50′dir.

Şimdi de bugüne kadar toplam FHZ’yi bulalım:

15.11.2014

-15.09.1993

00.02.0021 (21 yıl 2 ay) Toplam FHZ süresi ise bunun dörtte biri olup 5 yıl 3 ay 15 gündür.

bulduğumuz bu yaştan bugüne kadarki hak kazandığı fiili hizmet zammı kadar daha düştüğümüzde, (5 yıl, 3 ay, 15 gün)

50 Yaş => 30.11.49

– 15.03.05

15.08.44 (44 yaş 8 ay 15 günlük)

Bu durumda bu subay 15.11.2014 tarihi itibariyle hizmet durumu bakımından 31.01.2015 tarihinde emekli olabilecektir. Göreve devam ederse de 15.01.2015 tarihinden itibaren emekli olabilecektir. / Şevket Tezel – AliTezel.com

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir