İşsizliği artırma yönetmeliği

Dr. Mehmet BULUT
Geçen hafta başında Resmi Gazete’de yayımlanan bir yönetmelik ile işsizlikle mücadelede ne kadar kararsız olduğumuz bir kez daha ortaya çıktı.

issizlik

Radikal’deki köşemde sık sık işsizlik sorununa değinmeye çalışıyorum. Öyle ki işsizlik oranı son aylarda ciddi bir artış seyrine girdi. Hem de işsizlik oranını yaklaşık % 0,7 oranında düşük gösteren hesaplama değişikliğine rağmen.

TÜİK verilerine göre 2014 Temmuz ayı için işsizlik oranı % 9,8’e dayandı. Bu oran 15-64 yaş grubu için % 10 seviyesinde gerçekleşirken genç işsizlik oranı bir rekorla % 18,2 oldu.

Türkiye’deki işsizlik oranındaki bu yüksekliğin sebeplerinden birisi de işçi ve işverenin buluşturulamaması ve işçiyle uygun işin eşleştirilememesi. Daha önceki yazılarımda da değindiğim üzere, bu noktada iş ve meslek danışmanları ile özel istihdam bürolarının rolü çok büyük. Ancak her ikisi açısından da önemli sorunlar var.

Öncelikle ellerinde sertifikası olan yaklaşık 7.000 iş ve meslek danışmanı bugün yarın atanacağız ümidiyle halen beklemede. İş ve meslek danışmanları, iş ve meslek seçme aşamasında bulunan, meslek eğitimine başlayacak olan gençlere meslek danışmanlığı boyutunda yardımcı olmakta. Ayrıca ilk kez çalışma hayatına atılacak olanlara, uzun süreli işsizlere, işsizlik sigortası ödeneği alan işsizlere, meslek edinmek, meslek değiştirmek, mesleğinde ilerlemek isteyen yetişkinlere ise iş danışmanlığı boyutunda rehberlik yapmaktalar. Dolayısıyla bu kişilerin işsizlikle mücadelede etkin bir şekilde kullanılması gerekiyor.

Peki iş ve meslek danışmanları sadece kamuda mı istihdam ediliyor? Bir soru önergesine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in verdiği cevapta iş ve meslek danışmanlarının aynı zamanda özel istihdam bürolarında da (yani özel sektörde de) çalışabilecekleri ifade ediliyor.

Özel istihdam büroları, yurt içi ve yurt dışında iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyeti ile bu faaliyete yönelik işgücü piyasası, istihdam ve insan kaynakları hizmetlerinde bulunan kuruluşlar. Kuruluş amaçları itibariyle işsizlikle mücadelede gerçekten önemli rol almaları gerekiyor. Ancak realitede durum böyle değil.

Özel istihdam bürolarının görevlerini tam olarak yerine getirebilmeleri için nitelikli personel çalıştırmaları gerekmekte. Zaten uzmanlık gerektiren iş ve işçi bulma faaliyetinin vasıfsız elemanlarla yapılması düşünülemez. Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği’nde de nitelikli personel olarak iş ve meslek danışmanları gösterilmiş.

Hal böyleyken geçen hafta başında söz konusu yönetmelikte yapılan değişiklikle özel istihdam bürolarında nitelikli personel yani iş ve meslek danışmanı çalıştırma zorunluluğu 2016 yılına ertelendi.

Bu değişikliğin sebebini anlamak çok zor. Çünkü zaten mevcutta sertifikalı birçok işsiz iş ve meslek danışmanı mevcut.

Dolayısıyla kamuya atanma umuduyla kendilerine verilen sözlerin tutulmasını bekleyen iş ve meslek danışmanlarına 2016’ya kadar özel sektör kapısı da kapanmış durumda.

Aslına bakılırsa yapılan yönetmelik değişikliği ile hükümet “işsizlikle nasıl mücadele edilmez” dersi veriyor hepimize.

Kaynak; Radikal

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir