Vergi ve prim borçlarını yapılandırarak, matrah ve stok affı getiren yasa

Vergi ve prim borçlarını yapılandırarak, matrah ve stok affı getiren yasa teklifi Meclis Plan Bütçe Komisyonunda yapılan bazı değişikliklerle kabul edildi. 2020 matrah artırım oranı yüzde 15’e çekildi.

Meslek odaları, birliklerinin üyelerinden alacakları aidatlarda kapsam genişletilirken, araç muayenesini yaptırmayanlara gecikilen her ay için yüzde 5 yerine yüzde 0.75 faiz uygulanacak.

Matrah artırımını içeren vergi paketiyle 244 milyar 581 milyon TL’lik borç yapılandırılacak… Yapılandırma konusu vergiler içinde en büyük payı 79,8 milyar TL ile KDV alırken, 25.6 milyar TL gelir stopaj vergisi ikinci sırada yer aldı… Motorlu taşıtlar vergisinde 6.5 milyar TL, harçlarda 5.8 milyar TL, yüksek öğrenim kredi borcunda 5.7 milyar TL, trafik para cezasında 5.2 milyar TL alacak bulunuyor. 245 milyar TL’lik alacağın tamamı yapılandırılması halinde 157 .2 milyar TL’lik vergi ziyaı cezasından vazgeçilmiş olacak.

2020 matrah artırım oranı yüzde 15’e çekildi
Yasa teklifinde gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2016 yılı için yüzde 30, 2017 yılı için yüzde 30, 2018 yılı için yüzde 25, 2019 ve 2020 yılları için yüzde 20 olan matrah artırım oranında değişikliğe gidildi. Kabul edilen önergeyle, 2016 yılı için yüzde 30’luk oran yüzde 35’e çıkartılırken, 2020 yılı için yüzde 20 olan oran yüzde 15 ‘e çekildi.

Kayıtlarını düzeltilmesinde vergi oranı yüzde 3’e indirildi
Komisyonda kabul edilen önergeyle, kayıtlarında yer aldığı halde işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarları ile bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlerin 31 Ağustos 2021 tarihine kadar vergi dairelerine beyan edilme suretiyle kayıtların düzeltilmesinde uygulanacak vergi oranı yüzde 5’den yüzde 3’e indirildi.

Meslek birliklerinin alacaklarında kapsam genişledi
Komisyonda kabul edilen önergeyle Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye Barolar Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Tabipleri Birliği ve Türk Diş Hekimleri Birliği’nin aidat borçları yapılandırma kapsamına alındı.

Araç muayenesini geciktirene kolaylık
Önergeyle getirilen diğer bir düzenlemeye göre, araç muayenelerini süresinde yaptıramamış olanlar 31 Aralık 2021 tarihine kadar bu işlemi yaptırmaları şartıyla, muayenede gecikilen her ay ve kesri için alınan yüzde 5 oranındaki faiz yerine düzenlemenin yayımlanacağı tarihe kadar Yİ-ÜFE oranları, düzenlemenin yayımı tarihinden itibaren ise aylık yüzde 0,75 oranı kullanılarak bulunan tutarı ödeyerek araç muayenelerini yaptıracaklar.
Önergeyle yapılan diğer bir düzenlemeye göre; ihtilaflı borçlarını yapılandırıp tam ödeyen mükellefler, yüzde 5 indirimlerinden yararlanmaya devam edebilecek.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir