KDV tekifatı ile ilgili GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI’nın özelgeleri hk. 2021

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yanıtlandığı özelgeler incelendiğinde aşağıdaki hususlar göze çarpmaktadır.

– Tevkifat uygulamalarında bazı sınırlara göz atmak gerekirse

KDV Genel Uygulama Tebliği’nde sayılan Belirlenmiş Alıcılar kapsamında bulunan mükelleflerin teslim ve hizmetlerinde KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.

Gerçekleştirilen MAL VE HİZMET teslimi konusu itibari ile tevkifata tabi olsa da belirlenmiş alıcılarda tevkifat uygulanmayacaktır.

Mal ve hizmet ifa işleminin KDV dahil bedeli 2 bin TL’yi aşmadığı takdirde yine tevkifata tabi tutulmayacaktır. Dolayısıyla 2.000 TL sınırına dikkat etmek gerekir.

Tevkifata tabi birden fazla hizmeti aynı faturada gösterildiği taktirde fatura kdv dahil tutarı 2.000 TL yi aşıyorsa yine tevkifat uygulaması yapılması gerekmektedir.

– Banka ve sigorta şirketlerinin tüm hizmet alımları tevkifat kapsamına alındı

5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki kurum ve kuruluşların yanında, kanunla veya Cumhurbaşkanı kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta, reasürans ve emekli şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması öngörülmüştür.

1 Mart 2021 tarihinden itibaren, yukarıda sayılan kurumlara verilen tevkifata tabi işlemler arasında ayrıca sayılmayan şoförsüz araç kiralama hizmetlerine ilişkin hesaplanan KDV’nin (5/10) oranında KDV tevkifatına tabi tutulması gerekmektedir. 

– Ticari reklam hizmetinin kapsamına dair birçok husus netlik kazandı

1 Mart 2021 tarihinden itibaren her türlü ticari reklam hizmeti alımları (3/10) oranında KDV tevkifatı kapsamına alınmış, reklama ilişkin danışmanlık, reklamın planlanması, reklam içeriğinin hazırlanması ve tasarımı, reklamın yayımlanması gibi reklama yönelik hizmetler de tevkifat uygulamasına dahil edilmiştir.

Konu ile ilgili özelgelere bakıldığında

– Ticari reklam amaçlı el broşürü ve afişlerin tasarlanarak hazırlanması hizmetleri,

– Müşterilere tanıtım amacıyla kullanılmak üzere verilen video çekimi, montaj, drone ile çekim hizmetleri,

– Ticari reklam amacıyla kullanılan sosyal medya hesaplarına ilişkin verilen sayfa tasarımı, takip ve paylaşım hizmetleri,

– Prodüksiyon yapım firmalarına reklam filmi çekimi için verilen kameramanlık hizmetleri,

– Ticari reklamın hazırlanmasına yönelik olarak verilen fotoğraf çekimi hizmetleri,

ticari reklam kapsamında değerlendirilerek düzenlenecek faturalarda (3/10) oranında KDV tevkifatı yapılması gerekir.

– Toplantı, seminer, kongre ve gösteri gibi organizasyonlara ilişkin fotoğraf çekimi işleri,

– İnternet sitesi tasarım ve güncelleme hizmetleri,

– Ticari reklama ilişkin olmayan tasarım ve sosyal medya görsel tasarımı hizmetleri,

– Gazetede yayımlanan tebrik, taziye, kutlama, satılık, kiralık, eleman ilanı şeklindeki hizmetler,

– Reklam hizmeti sunumlarının yapıldığı pano, billboard, duvar, tahta, ekran, ayaklı veya ayaksız platform ve tabela gibi alanların boş vaziyette kiraya verilmesi hizmetleri,

ticari reklam hizmeti kapsamında değerlendirilmediğinden KDV tevkifatına tabi olamyacaktır.

– Seyahat acenteleri tarafından verilen uçak bileti ve konaklama hizmetlerinde de tevkifat uygulaması

5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki kurum ve kuruluşların yanında, kanunla veya Cumhurbaşkanı kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta, reasürans ve emekli şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafından kurumlara ifa edilen tüm hizmetler tevkifat kapsamına alındı. Bu kapsamda, söz konusu kurumlara yapılan uçak bileti satışı ile konaklama hizmetlerinde, KDV dahil bedelin (komisyon bedeli dahil) 2 bin TL’yi aşması halinde toplam bedel üzerinden (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır. 

– Avukatlara bazı hizmetleri karşılığı yapılan ödemelere KDV tevkifatı uygulaması hk.

Dava takibi suretiyle verilen avukatlık hizmetlerinin KDV tevkifatına tabi olup olmadığı konusunda Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilen özelgelerde, bankalara, sigorta şirketlerine, adli yardım kapsamında barolara ve Cumhuriyet savcılıklarına verilen avukatlık hizmetlerinin 1 Mart 2021 tarihinden itibaren (5/10) oranında KDV tevkifatına tabi olduğu belirtilmiştir.

Tebliğde sayılan kurumlara verilen avukatlık hizmetlerinde, hesaplanan KDV’nin yarısı hizmeti alan kurum tarafından tevkifata tabi tutulması gerekmektedir.

– Özel sektörün yapım işleri kapsamındaki KDV tevkifatı uygulamaları hk.

1 Mart 2021 tarihinden geçerli olmak üzere, belirlenmiş alıcı olmayan ve  KDV mükellefi olanlara ifa edilen KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve üzerinde olan tüm yapım işlerine (4/10) oranında KDV tevkifatı getirildi.

KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve üzerinde olan söz konusu yapım işinin taşeronlara devredilmesi halinde, tutarına bakılmaksızın taşerondan da tevkifat yapılması gerekir.

-Kurye taşımacılığının KDV tevkifatı kapsamı hk.

Karayolu ile yapılan yük taşımacılığı, (2/10) oranında KDV tevkifatı kapsamına alındı.

Kargo işletmeciliği yetki belgesi sahibi mükellefler tarafından yapılan kargo taşıma işleri ise kapsam dışında tutulmuştu. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilen görüşlerde, araç kurtarma hizmetleri ile motosiklet ile yapılan kurye taşımacılığı hizmetlerinin (2/10) oranında KDV tevkifatına tabi olduğu ifade edilmiştir.

***Satılan bir mala ilişkin sunulan nakliye hizmetine ilişkin bedelin faturada ayrıca gösterilmesi ya da nakliye hizmetine ilişkin ayrıca fatura düzenlenmesi durumunda nakliye hizmetine ilişkin bedel üzerinden de KDV tevkifatı yapılması gerekir.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir