KDV Uygulama Genel Tebliğinde Ocak 2024 Değişiklikleri

18.Ocak.2024 tarih ve 32433 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 49 sayılı KDV de değişiklik yapılmasına dair tebliğ, KDV Uygulama genel tebliğinde önemli değişiklikler yapmıştır. Tebliğ hükümleri yayımını izleyen ayın başında yani Şubat 2024 itibariyle yürürlüğe girecektir.

Tebliğin I/B-15 bölümünden sonra 16. Bölüm eklenip Kart, şifre, kod ve benzerlerinin satışında KDV uygulaması düzenlenmiştir.

“16. Kart, Şifre, Kod ve Benzerlerinin Satışında KDV Uygulaması

Genel olarak:

a. Kart, şifre ve kodlar (aktivasyon kodu, e-pin kodu, oyun kodu, dijital ürün kodu, cüzdan kodu, hediye kartı/çeki ve benzeri mahiyette olanlar),

b. sanal ortamda (yayın platformları, oyun siteleri, uygulama mağazaları gibi) pazarlanan bilgisayar programı, oyun, uygulama, müzik, yayın ve eğlence gibi ürün ve hizmetlerin temin edilmesinde kullanılabildiği gibi,

c. sanal veya fiziki mağazalarda güvenli alışveriş yapılmasında da kullanılabilmektedir ve, bunlar sanal ortamda veya fiziki olarak satılabilmektedir.

d. Bunlar, sanal bir satınalma gücünü de temsil edebilmektedir.

e. Sanal ortamda veya fiziki olarak mağazalarda satılan bu kart, şifre ve kodların yurt dışından ithali veya Türkiye’de satışı KDV’ye tabidir.

Bu kart, şifre ve kodlar;

1.Türkiyede mukim olanlarca yurt dışında bulunan firmalardan temin ediliyorsa, İşlem KDV si Türkiyedeki firma tarafından sorumlu sıfatiyle 2 no.lu KDV beyannamesi ile beyan edilip ödenecektir.

2. Türkiye’de mukim olup KDV mükellefi olmayan gerçek kişiler tarafından yurt dışı mukimi elektronik hizmet sunucularından sağlanmışsa, bunların KDV si yurt dışı mukimi firma tarafından 3 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilip ödenecektir.

3. Türkiye’de satılması halinde hesaplanan KDV’nin satıcı firmalar tarafından 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilmesi, gerekmektedir.

Tebliğde Konuyla ilgili örnekler verilmiştir.

4.Bazı kart, şifre ve kodlar, sonradan teslim edilebilmekte ve sanal bir satın alma gücünü temsil etmektedir. Bunlar kullanıldığında belirli bir ürün veya hizmet temin edilmemekte, sanal veya fiziki ortamda satın alma hakkı oluşmaktadır.

5.Sanal veya fiziki ortamda, cüzdan kodu ve benzeri adlarla satılan ancak belirli bir ürün veya hizmetin karşılığını temsil etmeyen, kullanıldığında bunları çıkaran firma nezdinde bir satın alma hakkı oluşturan, ödeme aracı mahiyetinde olan kart, şifre ve kodların satışı KDV’nin konusuna girmemektedir. Bu çerçevede, bu kart, şifre ve kodların yurt dışından temini veya Türkiye içerisinde satışı KDV’ye tabi olmayacaktır. Tebliğde bu konuda örnekler verilmiştir.

6.Sanal veya fiziki ortamda satılan, ancak belirli bir ürün veya hizmetin karşılığını temsil etmeyen kart, şifre ve kodların kullanılarak veya aktive edilerek bu kart, şifre ve kodlar karşılığında ürün veya hizmet temin edilmesi genel hükümler çerçevesinde KDV’ye tabidir.

Görüldüğü gibi bu ürün ve hizmetlerin,

– Türkiye’de mukim olanlar tarafından yurt dışı mukimi firmalardan temin edilmesi halinde, bu işleme ilişkin KDV’nin Türkiye’de mukim olanlar tarafından sorumlu sıfatıyla 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilip ödenmesi,

– Türkiye’de mukim olup KDV mükellefi olmayan gerçek kişiler tarafından yurt dışı mukimi elektronik hizmet sunucularından sağlanması halinde, bu işleme ilişkin KDV’nin yurt dışı mukimi firma tarafından 3 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilip ödenmesi,

– Türkiye’deki firmalardan sağlanması halinde hesaplanan KDV’nin satıcı firmalar tarafından 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilmesi, gerekmektedir.

Tebliğde Konuyla ilgili örnekler bulunmaktadır.

 Kart, Şifre ve Kod Satışları ile Diğer Satışlara Aracılık Hizmetlerinden Alınan Bedellerde KDV Uygulaması şöyle olacaktır.

1.Bunlar sanal veya fiziki mağazalarda satılabilir.

2.Yine gerçek kişiler tarafından sanal oyunlarda geliştirilen ürünler de sanal ortamda satılabilmektedir.

3. Sanal veya fiziki mağazalarda bu ve diğer ürünlerin satışı için Türkiye’deki aracılık hizmetleri KDV’ye tabidir. Aracılık yapanlar bunları beyan etmek zorundadır.

Tebliğde bavul ticaretindeki istisna 10.000 (onbin), yolcu beraberi eşyadaki istisna 1.000 (bin) TL. olmuştur.

Yine tebliğde uluslararası taşımacılık işleri ile ilgili olarak uluslararası taşımacılık faaliyetinin yürütülmesi için yetki belgesinin ismi ilgili mevzuat gereğince alınan yetki belgesi ve eki taşıt belgesi olmuştur ve bu belgenin  alınması zorunlu ise belge sadece  bir defa verilir hükmü getirilmiştir.

İnşallah bu tebliğ birçok ihtilafı halledecektir.

23.01.2024

Cevdet Akçakoca
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
akcakoca@superonline.com

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir