Mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu başladı

İş kazaları sonucu sigortalı, çalışma gücünün %10 un dan fazlasını kaybetmişse konu incelenmek üzere SGK denetim elamanına intikal etmekte ve konunun iş kazası olup olmadığı, iş kazası ise kazanın oluşumunda kusurun kimlere ait olduğu tespit edilmektedir. İş kazası dolayısıyla SGK tarafından yapılan harcamalar, kusur nispetinde işveren ve üçüncü kişilere rücu edilmektedir.

isci
İşveren ve üçüncü kişilere, kusurları oranında yüklü ödemelerin çıkarıldığı iş kazalarında, denetim elamanları kusur belirlerken ilk olarak sigortalının yaptığı iş dolayısıyla eğitim alıp almadığına bakmaktadırlar. Sigortalı eğitim almamışsa ve kazanın olması bilgi eksikliğinden kaynaklanmışsa, işverenler kazanın oluşunda kusurlu bulunmaktadır.

Çalışma Bakanlığı bir adım daha atarak bazı tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanlara Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu getirdi ve bu uygulamayı tebliğle yayımladı. Tebliğin ekinde de mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilen kırka yakın sektör ismi yer aldı.
Söz konusu tebliğle, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanların mesleki yeterlilik belgelerinin olduğu kabul edilerek ayriyeten başka bir belge aranmayacağı hükmü de getirilmiştir.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ OLMAYANLARIN ÇALIŞTIRILMASI;
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve tebliğ ekindeki listede belirtilen mesleklerde, Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişilerin söz konusu tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra çalıştırılamayacakları hüküm atına alınmıştır.

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanların mesleki yeterlilik belgelerinin olup olmadığının denetimi Çalışma Bakanlığı İş Müfettişlerince yapılacaktır. Yeterlilik belgesi olmayan sigortalıları çalıştıran işveren veya işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu il müdürü tarafından her bir çalışan için beş yüz Türk lirası idari para cezası verilecektir.
Burada dikkat edilmesi gereken iki durum ortaya çıkmaktadır. Birincisi tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden tebliğ ekindeki işlerde çalışan kişiler, 25.05.2016 tarihinden sonra söz konusu işlerde çalışamayacaklardır. Çalışanların mağdur olmaması için bu tarihten önce mutlaka mesleki yeterlilik belgelerini almaları gerekmektedir. İkincisi mesleki yeterlilik belgesi olmayan kişileri çalıştıran işverenlerin çalıştırdıkları her kişi için Beş Yüz Türk Lirası para cezası ödemekle karşı karşıya kalacak olmalarıdır.

ADANA OSB DE EĞİTİM SEFERBERLİĞİNİN ANLAMI;

Adana Organize Sanayi Bölge Başkanlığı, sanayicilerinin hem iş kazalarındaki kusur yönüyle hem de uygulanacak idari para cezası yönüyle böyle bir yaptırımla karşı karşıya kalmamaları için, Adana Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile bir protokol imzalayarak, sanayicilerinin çalışanlarına mesleki yeterlilik belgesi verilmesi için eğitim seferberliği düzenlemektedir.
Şimdiye kadar Adana Organize Sanayi Bölge Başkanlığı tarafından düzenlenen mesleki yeterlilik , ilk yardım ve forklif, vinç operatörlüğü ile Hijyen gibi diğer zorunlu eğitim kurslarına 5753 kişi katıldı ve belgelerini aldı.
Ücretleri Adana Organize Sanayi Bölge Başkanlığı tarafından karşılanan bu kurslarla, sanayicilerin karşı karşıya kalacakları ceza ve masraflar önlenmiş olunacaktır.
AOSB Başkanlığı bu anlamlı faaliyetiyle iş kazasını minimize etmeye çalışmakta ve sanayicilerini denetimler sonucu çıkacak olası ceza ve masraflardan korumayı amaçlamaktadır. Adana OSB’ deki toplam çalışanın 35 000 civarında olduğu varsayıldığında yapılan hizmetin anlamı ve büyüklüğü çok daha net olarak görülmektedir.

S ORU;
Mustafa Bey Merhabalar
Yardımınıza ihtiyaç duyduğum için yazıyorum yardımcı olursanız çok sevinirim.
Sorum şu, SMMM ruhsatımı yeni aldım çalıştığım yerde de sigortalıyım. Çalıştığım yerde işe devam etmeyi düşünüyorum. Bunun yanında da muhasebe büromu da açacağım. Şirkette kısmı sigortalı olarak sigortam devam edebilir mi? Yani hem ofisimde Bağ- Kur lu olarak hem de şirkette kısmi sigortalı olarak çalışabilir miyim? Yardımcı olursanız çok sevinirim. Teşekkürler. İbrahim Öncel

CEVAP:

İbrahim bey;
İş kanunu ve SGK kanunu açısından iki işyerinden sigortalı olmanızın bir mahsuru bulunmamaktadır. Ancak SMMM mevzuatında meslek mensuplarının başka bir yerde sigortalı olarak çalışamayacakları yönünde bir düzenleme olduğunu biliyorum. Odanızla görüşün o mevzuat açısından bir problem yoksa hem kendi büronuz dolaysıyla hem de çalıştığınız işyerinden sigortalı olabilirsiniz. Her ay 30 gün üzerinden SSK (4/A) statüsünde sigortalı bildirilmeniz halinde Bağ-Kur (4/B) statüsünden sigortalı olmanız mümkün olmayacaktır. / Mustafa KESKİN – adanasmmmo

 

Kaynak: Muhasebe Network

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir