Noter Onaylı İmza Sirküleri Getirilmesi Şartını Aramayacak İş ve İşlemler hk.

Ticaret Bakanlığı,

Ticari hayata ilişkin bazı iş ve işlemlerde noter onaylı imza sirküleri getirilmesi şartını aramayacak.

Bakanlığın, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Uygulanan İdari Para Cezalarına İlişkin Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği ve Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamındaki uzlaşma işlemleri için düzenlenen uzlaşma komisyonuna tüzel kişilikler adına katılmak için “imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği” yerine “temsile yetkili olduğunu gösterir belge” yeterli olacak.

İş yeri dışında kurulan sözleşmeler kapsamında faaliyette bulunacak satıcıların yetki belgesi başvuru işlemleri için “satıcı veya sağlayıcıyı temsil etmeye yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri” talep edilmeyecek.

Hal Kayıt Sistemi’ne kayıt için de imza sirküleri aranmayacak.

TOBB’da oda ve borsalara kayıt işlemlerinde imza sirküleri şartını kaldırdı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), oy kullanma ile oda ve borsalara kayıt işlemleri sırasında imza sirküleri şartı aramayacak.

Birliğin, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”i, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”‘i, “Oda Muamelat Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”i ve “Borsa Muamelat Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”i Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Birlik bünyesindeki seçimlerde oy verme işlemlerinde tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin, düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı ve noter tasdikli suretini sunma şartı kaldırıldı. Bu temsilcilerin yetki belgesi veya sicil tasdiknamesini oy kullanma sırasında ibrazı yeterli olacak.

Tüzel kişi ve bunların şubelerinin gerçek kişi temsilcisi tarafından oy kullanma işlemi sırasında, temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduğunu gösterir imza sirküleri yerine, sicil tasdiknamesinin aslı ibraz edilerek fotokopisi seçim sandık kurulu başkanına verilecek.

Odalar ve borsalar, şubeler ve Birliğin bankalardaki hesaplarından para çekme yetkisi ve yetkinin sınır ve kapsamı için imza sirküleri yerine, yönetim kurulu kararı aranacak.

Gerçek ve tüzel kişilerin odalar ve borsalara kayıt için gereken noter tasdikli imza sirküleri şartı da kaldırıldı.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir