Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No:1′de değişiklik

Sıvılaştırılmış Petrol Gazının Aerosol Üretiminde Kullanılmış Olduğunun Tespiti Halinde Uygulanacak Özel Tüketim Vergisine İlişkin Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.
26.10.2014 tarih ve 29157 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 36 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği’nde; 30.9.2014 tarihli ve 2014/6881 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uygulaması kapsamında; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) Cetvelinde yer alan 2711.19.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.) Diğerleri isimli malın aerosol üretiminde kullanılmış olduğunun tespiti halinde, üretimde kullanılan söz konusu mal için ödenmiş olan ÖTV’nin imalatçılara iadesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

 

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir