PANELVAN CİNSİ BİNEK OTOMOBİLE AİT YÜKLENİLEN KDV HK.

Pozisyonu binek otomobil olan panelvan cinsi taşıtlara ait yüklenilen KDV’lerin indirim konusu yapılabileceğine dair mahkeme kararının tam metni

İzmir BİM, 2. VDD, E. 2020/601 K. 2020/1051 T. 2.12.2020

İzmir BİM – 2. Vergi Dava Dairesi Esas No.: 2020/601

Karar No.: 2020/1051

Karar tarihi: 02.12.2020

İSTİNAF BAŞVURUSUNDA BULUNAN (TARAFLAR) :

1- F1 GIDA PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2- İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI VEKİLİ: AV. K1 İzmir BİM, 2. VDD, E. 2020/601 K. 2020/1051 T. 2.12.2020

İzmir BİM – 2. Vergi Dava Dairesi Esas No.: 2020/601

Karar No.: 2020/1051 Karar tarihi: 02.12.2020 İSTİNAF BAŞVURUSUNDA BULUNAN (TARAFLAR) : 1- F1 GIDA PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2- İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI VEKİLİ: AV. K1

Tarhiyatın bu kısmına ilişkin olarak Mahkemece, Türk Gümrük Tarife İstatistik Cetveli uyarınca binek otomobili sınıfına giren araçların, ‘254 Taşıtlar’ envanterine kaydedilip indirilecek KDV’ye eklenmesinin 3065 sayılı Kanunun 30/b maddesi uyarınca mümkün olmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş ise de;

Dosyada bir örneği bulunan vergi inceleme raporu ekindeki ÖTV2A İşlemleri sorgulanması sonucu elde edilen taşıtlara ilişkin bilgilerden, indirime konu dört araçtan üçünün, X1 marka panelvan cinsi , N1 (yük taşımada kullanılan azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan motorlu araçlar) sınıfında araç olduğu, diğerinin ise X2 marka otomobil cinsi, M1 (sürücü dışında en fazla sekiz kişilik oturma yeri olan yolcu taşımaya yönelik) sınıfında araç olduğu görülmüş olup, X1 marka ve tipte panelvan olduğu anlaşılan söz konusu üç aracın “binek otomobil” olarak değerlendirilemeyeceği ve indirim konusu yapılabileceği sonucuna varıldığından, bu araçlara ilişkin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergilerinin haksız indirim konusu yapıldığından bahisle ikmalen tarh edilen vergi ziyaı cezalı katma değer vergilerinde hukuka uygunluk; X2 marka ve tipte araca isabet eden ve indirim konusu yapılan katma değer vergisinin indirilecek katma değer vergisi hesabından çıkarılması suretiyle ikmalen tarh edilen kısmında ise hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir