Sağlık durumundan tayin nasıl olur?

Okurumuz Can Erdoğan soruyor: “Bünyamin bey, eş durumundan tayinde üç sene hizmet dökümü maddesi eklendi. Bu durumda tayin için eşimin babasının sağlık sorununu gerekçe gösterebilir miyim? Heyet raporu mevcut ise tayinim olur mu? Cevabınız için teşekkürler.”

saglik-kontrolu3

Sayın okurumuz, daha önceki yazılarımızda Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik’te önemli değişiklikler olduğunu belirtmiş, “eş durumundan” başka bir deyişle “aile birliği gerekçesi” ile yapılacak tayinlerde uygulanacak yeni usulleri daha önceki yazılarımızda ayrıntılı olarak açıklamıştık. Keza yeni yönetmelik ile ölüm tehdidi alan memurun “can güvenliği gerekçesi ile” tayin isteyebileceğini belirtmiştik.

Sizin sorduğunuz husus ise devlet memurlarının sağlık gerekçesi ile bir yerden başka bir yere tayinini kapsıyor.

Sağlık durumundan tayinin usuller “aile birliği gerekçesi” ile yapılacak tayinlerden epey farklı. Ayrıntılı olarak açıklayalım.

Kimler Sağlık Durumundan Tayin İsteğine Gerekçe Olur?

Daha önce de belirttiğimiz üzere Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hangi kurumda çalışırsa çalışsın tüm devlet memurlarını kapsayan genel yönetmelik.

Anılan bu yönetmelikteki sağlık durumundan tayin ile ilgili madde başlığı “Sağlık Durumunun Belgelendirilmesi” iken, 30.06.2014 tarihli ve 2014/6578 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 3 üncü maddesiyle değiştirildi.

Son durumda memurun,

– Kendisi,

– Eşi,

– Annesi,

– Babası,

– Bakmakla yükümlü olduğu çocukları,

– Yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin,

sağlık nedeniyle tayin isteğine gerekçe olabilmesi hakkı getirildi.

Bu sayılanlar dışındaki hısım ve akrabalar (örneğin sizin baktığınız babaanneniz gibi) ise tayine gerekçe oluşturmuyor.

Hangi Unsurlar Sağlık Riski Oluşturur?

Buna göre memurun kendisinin veya bu sayılan kişilerden birinin hastalığının görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğinin tespit edilmesi halinde sağlık mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde bulunabilmesi mümkün.

Tedavisinin görev yaptığı yerde mümkün olmaması ibaresi o yerde gerekli tıbbi tedavi imkânlarının bulunmamasını ifade ediyor.

Astım hastalığından dolayı örneğin nemli iklimdeki bir hastanın hastalığının azması ve ağırlaşması ise mevcut görev yeninin söz konusu sağlık durumunu tehlikeye düşürmesine bir örnek.

Tabii ki, bu her iki hal de pratikte farklı farklı şekilde tezahür edebilir.

Heyet Raporu Alınması Gerekiyor

Memurun kendisinin veya bu sayılan kişilerden birinin hastalığının görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğinin beyan edilmesi tayin için yeterli görülmüyor.

Bu durumların eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi gerekmekte.

Yönetmelik devlet hastanesi, poliklinik, aile hekimi veya özel hastaneden alınacak raporları kabul etmemiş.

Keza, o memuriyet mahallinde sağlık tedavisinin mümkün olmadığı iddia ediliyor ise buna istinaden gerekli belgelerin de tayin talebine eklenmesi gerekmekte.

Nereye Tayin Olur?

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik sağlık durumundan tayinlerin nereye olacağı konusunda ikili bir sistem getirmiş bulunuyor.

Buna göre sağlık mazeretine dayalı olarak yapılacak yer değişikliğinde ilk olarak memurun aynı hizmet bölgesi içinde başka bir hizmet alanına atanması usulü var.

Ancak eğer ayni hizmet bölgesi içerisinde memurun sağlık mazeretine çare olunamıyor ise, daha açık bir ifade ile memurun kendisinin veya anılan yakınlarından birinin hastalığının görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşürmesi hali sürüyor ise bu kez ikinci aşamaya geçiliyor.

İkinci aşamada ise başka bir hizmet bölgesine tayin edilme hakkı var. Ancak bu atanacak yer memurun çalıştığı kurumca ihtiyaç duyulan ve mazeretin karşılanabileceği bir hizmet alanına atamaması yapılabiliyor. / Bünyamin Esen – MemurHaber

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir