Serbest Meslek Faaliyetleri İçin Dönem İçinde Satın Alınan Ancak Dönem Sonu İtibariyle Tüketilmeyen Sarf Malzemelerin Gider Kaydı hk. Özelge

Serbest meslek kazançlarında “tahsil esası” kuralı, gerek gelirler gerekse giderler yönünden geçerli olduğundan, yıl içerisinde faaliyetinde kullanılmak üzere satın alınan mal ve hizmet alım bedelleri için yapılan ödemelerin tamamının satın alındığı yılda gider olarak dikkate alınması gerekmektedir.

Bu nedenle, serbest meslek erbabı tarafından faaliyetinde kullanmak üzere satın alınan sarf malzemelerinin bu dönemde gider olarak hasılattan indirilmesi gerekmekte olup, dönem sonunda kalan sarf malzemelerinin, giderlerden tenzil edilmesi ya da safi kazanca ilave edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Gib’in 05.11.2019 Tarih Ve 97338759-105[2019-VUK-02]-E.78128 Sayılı Özelgesi

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir