SERMAYE KAYBI VE BORCA BATIK OLMA DURUMUNA İLİŞKİN YAPILAN HESAPLAMALAR HK.

08.11.2022 TARİHLİ ve 32007 sayılı kanununun 376’ncı maddesinin uygulanmasına ilişkin usun ve esaslar hakkında tebliğ yayımlandı. Buna göre ;

1/1/2024 tarihine kadar geçerli olmak üzere, sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, kur farkı zararlarının tamamı ile 202 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderler, amortismanlar ve personel giderlerinin toplamının yarısı dikkate alınmayabilecektir.

Hesaplamalar yapılırken bu hususun gözden kaçmadan hesaplamasının yapılması gerekmektedir. Aksi halde borca batık olma durumu ile karşı karşıya kalmış bir şirketin, hesaplanan sözkonusu giderlerin toplamının yarısı dikkate alınmayarak borca batıklık durumundan kurtulunabilinir.

SMMM Özlem BALCI

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir