SGK Beş Puanlık İndirim Uygulaması hk .(5510 say. Kan.81.mad. 1.fık. (ı) bendi )

Ocak 2022 döneminden geçerli olmak üzere;

5510 sayılı Kanunun 81.maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca beş puanlık indirim uygulamasında işverenin Kuruma olan yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işssizlik sigortası primi , idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu,

Türkiye Genelinde Sorgulama Yapılarak indirim uygulamasına gidilecektir.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir