SGK borçları nasıl ödenecek?

Torba Yasa ile milyonlarca çalışana büyük bir ödeme kolaylığı sağlandı. Herkesin merak ettiği husus ise sosyal güvenlik borçlarının nasıl yapılandırılacağı idi. Nisan 2014’ten önce ödenmemiş sigorta primleri, damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı borcu olanlar ile bitirilmiş özel nitelikli inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin Kurumca resen tahakkuk ettirildiği halde ödenmemiş olan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primleri yapılandırma kapsamına alındı.

SGK-borclari

YARARLANMA KOŞULLARI

Borçluların 1.10.2014 itibaren 3 ay içinde başvuruda bulunmaları gerekiyor. Yapılandırılan borcun ilk taksitinin 1.10.2014 itibaren 4 ay içinde, diğer taksitlerin ise ikişer aylık dönemler halinde on sekiz eşit taksitte ödenmesi gerekiyor. Borçluların, yapılandırılan borçlarını ilk taksit ödeme süresi içinde tamamen ödemesi hâlinde, bu tutara 11/9/2014 tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmayacak.

YAPILANMANIN BOZULMASI

İki veya daha az taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde borçluların 6183 sayılı Kanunun 51’inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte borcunu ödemesi halinde yapılandırma hükümlerinden yararlanılacaktır.

İki veya daha az taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde telafi edilmemesi veya ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde yapılandırma hükümleri bozulacaktır. Bu hüküm taksitlendirilen alacaklar bakımından ayrı ayrı uygulanacaktır.

Taksit tutarının % 10’unu aşmayan 5 TL’ye kadar olan eksik ödemeler yapılandırma hükümlerini ihlal etmeyecektir.

Yapılandırma hükümlerinin bozulması halinde borçlular, ödedikleri tutar kadar Kanun hükümlerinden yararlandırılacaklardır.

Borçlular, taksit ödeme süresince tahakkuk eden sigorta primlerini çok zor durum olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri hâlinde, yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybedeceklerdir.

Yapılandırılan borçlar için 11/9/2014 tarihinden önce ödenmiş olanlar red veya iadeye konu yapılmayacaktır. / Ersin Umdu – Millet

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir