“Torba Yasa”yla Çalışana ve İşverene Yeni Destek!

Yeni Torba Yasa “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” adı altında hükûmet tarafından TBMM komisyonlarına intikal ettirildi. Bu yasa ile 9 farklı kanunda değişiklik öngörülmektedir. Önceki yazımızda sigortalılara yapılan rapor parası (geçici iş göremezlik ödeneği) uygulamasına ilişkin değişiklikleri açıklamıştık. Bu yazımızda çalışanlara ve işverenlere öngörülen destekleri izah edeceğiz…

YEME-İÇME SEKTÖRÜNDEKİ İŞVERENLERİN PRİMLERİ DEVLETTEN

Pandemi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de özellikle hizmetler sektörünü derinden sarsmıştır. Bu sektörde binlerce iş yeri ile milyonlarca çalışan ile aileleri zor durumda kalmıştır.

Torba Yasada yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren iş yerleri SGK prim teşviki ile desteklenmesi öngörülmektedir. Buna göre yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinde 2021 yılı Mart ayında hizmet akdi bulunan ve 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarında fiilen çalıştırılanların istihdamının desteklenmesi bu kapsamda, 2021 yılı Nisan ve Mayıs ayları için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamının, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle fondan karşılanması amaçlanmaktadır.

Özetlemek gerekirse destek sadece yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren iş yerleri ile sınırlı bulunmaktadır. SGK tabanı olan asgari ücret baz alınarak 2021/Nisan ve Mayıs aylarında hem işçi hem işveren hisselerinin tamamının toplamına denk gelen SGK primlerini devlet karşılayacaktır.

İŞÇİLERE AYLIK 1500 TL DESTEK

Bahse konu Torba Yasada yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinde 2021 yılı Mart ayında hizmet akdi bulunan ve ücretsiz izne ayrılan çalışanlardan hâlihazırda uygulanmakta olan nakdî ücret desteğinden faydalanmayanlara, 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin olarak, ücretsiz izne ayrıldıkları dönem için, günlük 50 TL ödeme yapılması amaçlanmaktadır. Ayrıca hâlihazırda nakdî ücret desteği alan kişiler için de destek tutarı 50 TL’ye çıkarılmaktadır.

Böylece yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe çalışan işçilerin 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarının tüm günlerinde 28- pandemi ücretsiz izin koduyla ücretsiz izine ayrılmış olmaları halinde bu aylarda her bir ay için 1500 TL tutarında nakdi ücret desteği verilecektir.

“TORBA YASA”DA ÖNGÖRÜLEN DİĞER DEĞİŞİKLİKLER

Torba Yasada dikkat çeken düzenlemelerden biri de geriye yönelik teşvik uygulamalarının süreklilik arz etmesi Hazine veya finansmanını sağlayan kurumun ya da fonun yükünün artmasına sebebiyet vermekte ve uygulamada karmaşaya sebep olmakta olduğu gerekçesiyle geriye yönelik SGK teşvik uygulamasının kaldırılmasıdır. Ayrıca;

  • Hâlen %20 olan kurumlar vergisi oranının 2021 yılı kurum kazançları için %25, 2022 yılı kurum kazançları için ise %23 oranında uygulanması sağlanmaktadır.
  • Tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak açısından, Covid-19 salgınının tarım sektöründe oluşturabileceği olumsuz etkiler de göz önünde bulundurularak üreticilerimizin kredi ödemelerini yapabilmeleri için tarımsal kredi borçlarının yapılandırılması ihtiyacı dikkate alınarak üreticilerimizin 31/12/2020 tarihi itibarıyla tasfiye olunacak alacaklar hesaplarına aktarılmış olan tarımsal kredi borçlarının yapılandırılması sağlanmaktadır.
  • Gayrimenkullerin elektronik ortamda satışına imkân sağlayacak düzenleme yapılmaktadır. Ayrıca, satış komisyonunun kimlerden oluşacağına ilişkin hüküm kaldırılarak kanunu tatbik etmekle görevli idarelerin yapılarına uygun komisyon oluşumuna imkân sağlamak amacıyla satış komisyonunun oluşumunun alacaklı amme idarelerince belirlenmesi hükmü getirilmekte, komisyonların çalışma usul ve esaslarını belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili kılınmaktadır.

              ***

“Bir kişinin gerçek ölçüsü, ona hiçbir şekilde iyiliği dokunmayan birine nasıl davrandığındadır.” S. Johnson

İSA KARAKAŞ

turkiyegazetesi.com.tr07.04.2021

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir