Türkiye’den Yurt Dışına Verilen Bazı Hizmetlerde Vergi İstisnası %80 Çıkarılıyor

İşyeri, Kanuni ve İş Merkezi yurt dışında bulunanlara, Türkiye’den verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan bazı hizmetlerden sağlanan kazançlar, belirli şartlar dahilinde vergi istisnası mecliste görüşülen yeni torba yasa kapsamında %50 den %80 çıkarılıyor.

HANGİ HİZMETLER İSTİSNA KAPSAMINDA ?

Türkiye’den verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan,

Mimarlık

Mühendislik

Tasarım

Yazılım

Tıbbi Raporlama

Muhasebe kaydı tutma

Çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti

İstisna kapsamında tutuluyor.

MEVCUT YASAL DÜZENLEME NASIL ?

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Diğer İndirimler başlıklı 89.maddesinin 13 numaralı bendin ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Diğer İndirimler başlıklı 10.maddesinin ğ) bendinde;

Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye’de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın % 50’si gelir vergisinden istisnadır. “ hükümleri yer almaktadır.

İSTİSNADAN FAYDALINALMASI İÇİN GEREKLİ OLAN ŞARTLAR NELER?

Yurt dışına verilen ve yukarıda sayılan hizmetlerin istisna kapsamında olabilmesi için, fatura ve benzeri vesikanın yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi gerekmekte. Ayrıca firmaların ana sözleşmelerinde yazılı esas faaliyet konuları arasında, mimarlık, mühendislik, tasarım hizmeti gibi istisna kapsamında yer alan faaliyet alanlarının yazılı olması şarttır.

Öte yandan TBMM gündeminde yer alan ve torba yasaya eklenen madde gereği, verilen hizmetin bedelinin, gelir ve kurumlar vergisi beyannamesinin verilme zamanına (MART-NİSAN) kadar döviz olarak Türkiye’ye getirilmesi şartı var. Yurt dışına düzenlenen faturaların ilgili dekontları ile birlikte muhafaza edilmesinde fayda var.

KDV YÖNÜNDEN BİR İSTİSNA MEVCUT MU ?

Evet mevcut.

Hizmetin Türkiye’den verilmesi durumunda;

3065 Sayılı KDV Kanunu’nun 11/1(a) bendinde; ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler, yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler, serbest bölgedeki müşteriler için yapılan fason hizmetler ve karşılıklı olmak şartıyla uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki müşteriler için Türkiye’de verilen roaming hizmetleri KDV’den istisna edilmiştir.

Aynı Kanun’un 12. maddesinin 2 numaralı fıkrasında, “yurt dışındaki müşteri” tabirinin; ikametgahı, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir firmanın yurt dışında kendi adına müstakilen faaliyet gösteren şubelerini ifade ettiği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi aşağıdaki iki şartın birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

1-Hizmetin Türkiye’de yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması,
2-Fatura veya benzeri nitelikteki belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi,
3-Hizmetten yurt dışında faydalanılması

Dolayısıyla yurt dışında ki müşteri için Türkiye’den verilen hizmet KDV’den istisna olacaktır.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Sonuç olarak; İşyeri, Kanuni ve İş Merkezi yurt dışında bulunanlara, Türkiye’den verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan bazı hizmetlerden sağlanan kazançlar, belirli şartlar dahilinde gelir ve kurumlar vergisi kazanç istisnası  %50 den %80 e çıkarılacaktır. Bu hizmetler ile iştigal eden mükellefler için vergi istisnası oldukça avantajlı görülüyor.

Gürkan Vatansever
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
muhasebe@gurkanvatansever.com

08.12.2023

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir