Yurt Dışındaki Komisyon Ödemelerinde KDV ve Stopaj Sorumluluğu

Soru: Firmanın ihracat kanalıyla yabancı ülkede müşteri veya Pazar bulmasına aracılık eden yine yurt dışı mukim kişilere, ödediği komisyon tutarları için Katma DeğerVergisi (KDV) ve stopaj hesaplanması gerekmekte midir?

Yurt-Disindaki-Komisyon-Odemelerinde-KDV-ve-Stopaj-Sorumlulugu

Cevap: Yurt Dışına yapılan ihracatlar la ilgili olarak, yine yurt dışında mukim gerçek ve tüzel kişilere verdikleri pazarlama ve tanıtım hizmetleri karşılığında yapılan komisyon ödemelerinin KDV ve Gelir Vergisi tevkifatı karşısındaki durumları öteden beri tartışmalı bir konudur. Türkiye’de şubesi ve daimi temsilciliği bulunmayan yabancı kişi ve kurumların, Türkiye’deki tam mükellef kişi ve kurumlara yurt dışında verdikleri hizmetler karşılığında elde ettikleri kazançların Türkiye’de elde edilmiş kazanç sayılmaması yönündeki görüş ağırlık kazanmıştır.
Buna göre KDV Kanununun “Verginin Konusu” ana başlıklı 6. maddesinin b) bendinde yer alan,

Madde 6: İşlemlerin Türkiye’de yapılması

İşlemlerin Türkiye’de yapılması:

a. Malların teslim anında Türkiye’de bulunmasını,
b. Hizmetin Türkiye’de yapılmasını veya hizmetten Türkiye’de faydalanılmasını, ifade eder” hükmü ile aynı Kanunun 12. Maddesinin 2. bendinde bulunan,
“a. Hizmetler yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olmalıdır.
b. Hizmetten yurt dışında faydalanılmalıdır.”
İfadelerinden hareketle, alınan “hizmetin yurt dışında mükellefiyeti bulunan bir kişiden sağlandığı” ve “hizmetten yurt dışında faydalanıldığı” konusunun açık olduğu görülecektir.
Bu bakımdan tamamen yurt dışında cereyan eden bu olayın Türkiye’de vergilendirilmesi imkânı yoktur sonucuna ulaşabiliriz. Sonuç olarak anılan komisyon ödemeleri KDV’ne tabi olmayıp 2 No. KDV beyannamesi ile beyan edilmeyecektir. Aynı nedenlerden dolayı, söz konusu komisyon ödemelerinin gelir vergisi tevkifatına da tabi tutulmaması gerektiği hususu da açıktır.
Ancak, bu uygulamanın yapılabilmesi için yapılan komisyon ödemelerinin fatura ve benzeri vesikalarla tevsik edilmesi hususun da gerekli dikkat gösterilmesi gereği unutulmamalıdır.

 

http://www.muhasebenetwork.com/yurt-disindaki-komisyon-odemelerinde-kdv-ve-stopaj-sorumlulugu.html

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir