Çakışan Primlerin Aktarılması

2829 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince sosyal güvenlik kurumlarına tabi olanların hizmet süreleri, aynı tarihlere rastlamamak kaydıyla aylık bağlanmasına hak kazanıldığında birleştirilmektedir.

BUGÜNE KADAR İŞLEMLER PROTOKOL İLE YAPILIYORDU

Birden fazla sosyal güvenlik kurumuna aynı anda tabi olan sigortalıların geçerli sigortalılık statüsü devredilen SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı tarafından 18/9/1998 tarihinde imzalanan 2829 sayılı Kanunun uygulamasından doğan işlemlere ilişkin “Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesiyle Bu Kurumlar Arasında Diğer İşlemlere İlişkin Protokol”ün “Hizmet Çakışmaları” başlıklı 10 uncu maddesi doğrultusunda yapılmakta, bu maddede

Emekli Sandığına tabi olarak geçen hizmetlerin Bağ-Kur veya SSK hizmetleri ile çakışması halinde, Emekli Sandığında geçen hizmetler geçerli sayılmakta,
SSK ile Bağ-Kur arasındaki hizmet çakışmalarında ise ilgili kanunlarda aksine bir hüküm olmadığı takdirde önce başlayan hizmetin geçtiği kurumdaki sigortalılık sona ermedikçe diğer kurumdaki sigortalılık geçerli sayılmamaktadır.

SSK –BAĞ-KUR ÇAKIŞMASINDA BORÇ AKTARIMI

5510 sayılı Kanunun (4/a-SSK) kapsamındaki sigortalı hizmetlerinin iptali ve ödenen primlerin (4/b-BAĞ-KUR) kapsamındaki prim borçlarına aktarılması sırasında;

A) Sadece sigortalı(İŞÇİ) hissesine isabet eden
Uzun vadeli sigorta kolları,
Genel sağlık sigortası primi ,
İşsizlik sigortası priminin
aktarımı yapılacaktır.

İşçi Hissesi:

Uzun Vadeli:%9

GSS :%5

İşsizlik :%1

B) Sigortalı hissesi (SSK/İŞÇİ)(4/b/BAĞ-KUR) kapsamındaki çakışan dönemdeki prim borcunu karşılamasa dahi işveren hissesinden aktarım yapılmayacaktır.
C) Çakışan dönemde (4/a-SSK) kapsamında ödenen primlerin sigortalı(İŞÇİ) hissesinin aynı döneme karşılık (4/b-BAĞ-KUR) kapsamındaki prim borcundan fazla olması halinde yeteri kadar sigortalı hissesi(İŞÇİ ) ilgili dönem borcuna aktarılacaktır.
KENDİ İŞYERİNDEN YADA ORTAK OLDUĞU İŞYERİNDEN SSK BİLDİRİLENLER HAKKINDA

5510 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında (4/b-BAĞ-KUR) kapsamında sigortalı sayılanlar, kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden dolayı, (4/a-SSK) kapsamında sigortalı bildirilemezler.

Sigortalı tescil ve hizmet servislerince gerek sigortalılık statüsünün belirlenmesinde, gerek hizmet bildirme gerekse aylık bağlanması sırasında yapılacak hizmet birleştirme işlemlerinde sigortalıların kendi işyerlerinden bildirilip bildirilmediği hususu mutlaka kontrol edilir.

a.)Kendi işyerlerinden (gerçek kişiler) kendilerini (4/a-SSK) kapsamında sigortalı olarak bildirenlerin (4/a-SSK) hizmetleri iptal edildikten sonra ödenen primler sigortalı ve işveren hissesi (4/b-BAĞ-KUR)’ye aktarılacaktır.

b.)Ortak oldukları işyerlerinden (tüzel kişiler) (4/a) kapsamında sigortalı olarak bildirilenlerin ise sadece sigortalı hissesi (4/b-BAĞ-KUR)’ye aktarılacaktır.

ÇAKIŞAN SGDP AKTARIMI

Sosyal güvenlik destek primi ödenmiş sürelerin çakışması halinde de prim aktarımı yapılacaktır. Geçerli sosyal güvenlik destek primi statüsünün belirlenmesinde 1/3/2011 tarihine kadar, önce başlayan sigortalılık statüsü, bu tarihten sonra (4/a-SSK) sigortalılık statüsü esas alınarak işlem yapılacaktır.

– Çakışan süreler içinde (4/a-SSK) kapsamında ödenmiş sosyal güvenlik destek primi sürelerinin (4/b-BAĞ-KUR) kapsamına aktarılması sigortalıların talebine bağlı olarak yapılacak, (4/b-BAĞ-KUR) kapsamından (4/a-SSK) kapsamına sosyal güvenlik destek primi aktarımı yapılmayacaktır.

– Sosyal güvenlik destek priminin geçersiz sayılan (4/a-SSK) sigortalılık statüsünden geçerli olan (4/b-BAĞ-KUR) sigortalılık statüsüne aktarılmasında zorunlu sigortalılıkta olduğu gibi sadece sigortalı hissesi (% 7,5) aktarımı yapılacaktır.

Kendi işyerlerinden kendilerini (4/a) kapsamında sosyal güvenlik destek primine tabi sigortalı olarak bildirilenler;

a.)Kendi işyerlerinden (gerçek kişiler) kendilerini (4/a-SSK) kapsamında sigortalı olarak bildirenlerin (4/a-SSK) hizmetleri iptal edildikten sonra ödenen primler sigortalı ve işveren hissesi (4/b-BAĞ-KUR)’ye aktarılacaktır.

b.)Ortak oldukları işyerlerinden (tüzel kişiler) (4/a) kapsamında sigortalı olarak bildirilenlerin ise sadece sigortalı hissesi (4/b-BAĞ-KUR)’ye aktarılacaktır.

PRİMİNİ KENDİ ÖDEYENLERİN ÇAKIŞMASI

5510 sayılı Kanunun 4 -1(a) bendine tabi olup primini kendi ödeyen 5 -1 (g) bendine tabi isteğe bağlı sigortalı olanlar, 51 inci madde gereğince 30 günden az prim ödeyen isteğe bağlı sigortalılar, ek 5 inci ve ek 6 ncı maddeye tabi sigortalılar, 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılar, 1/10/2008 tarihinden önce 506 sayılı Kanunun mülga 85 inci maddesine göre isteğe bağlı sigortaya prim ödeyenler ile mülga 86 ncı maddeye göre topluluk sigortasına tabi avukatlar ve noterlerin hizmetleri ile 1479(BAĞ-KUR), 2926(TARIM BAĞ-KUR) ve 5510 sayılı Kanunun 4 -1(b) bendine tabi sigortalıların hizmetlerinin çakışması halinde prim aktarımı yapılmaya devam edilecektir.

Bu durumda olan sigortalıların çakışan hizmetlerine ilişkin ödemiş oldukları prim tutarların tamamı aktarılacaktır.

Diğer taraftan, çakışan dönemde ödenen primlerin aynı döneme karşılık gelen prim borcundan fazla olması halinde prim borcu kadar aktarım yapılacak, fazlaya ilişkin kısım sigortalının SGK başka bir borcu yoksa talebi halinde iade edilecektir. / Vedat İlki – AliTezel.com

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir