Sahte meslek odası kaydıyla Bağ-Kur’lu olana af geldi

6552 sayılı torba yasa esnaf Bağ-Kur sigortalısı olanların sahte meslek odası kayıtlarına bir nevî af ve imkân getirmiştir.
Kanun metnindeki hükümler, yukarıdaki gibi olmakla birlikte, kanun uygulamasının nasıl yapılacağının bilinmesi büyük önem arz etmektedir. Bu itibarla, aşağıda kanun metni hükümlerinin uygulanmasının nasıl yapılacağı, maddeler halinde açıklanmıştır.
a) 6552 sayılı torba yasa, mülga 1479 sayılı yasa kapsamında sigortalı olarak kayıt ve tescili yapılan kişilerden, meslek odası veya esnaf sicil kaydı sahte veya mevzuata uygun olmadığı için sigortalılık süreleri iptal olanların sigortalılık sürelerine geçerlik tanımıştır.
b) 6552 sayılı torba yasa, meslek odası veya esnaf sicil kaydı sahte olduğu için, esnaf Bağ-Kur sigortalılık süreleri (5510 sayılı yasa kapsamındaki 4/1-b sigortalılığı) SGK tarafından iptal edilenlere, iptal edilen sigortalılık süresi borçlarının 31.12.2013 tarihine kadar tamamen ödenmiş olması halinde, 4/1-b-4 sigortalılıklarını başlangıç tarihinden itibaren geçerli saymaktadır.
c) 6552 sayılı torba yasa, 22.03.1985 tarihinden 11.09.2014 tarihleri arasında meslek odası veya esnaf odasına göre kazanılan hizmet sürelerini kapsamaktadır. Dolayısıyla, 6552 sayılı torba yasa, 22.03.1985 tarihinden önceki ve 11.09.2014 tarihinden sonraki oda kayıtlarına göre kazanılan hizmetleri kapsamamaktadır.
d) 6552 sayılı yasanın 58’inci maddesi hükmünden yararlanabilmek için, meslek odası veya esnaf sicil kayıtlarına göre kazanılan 22.03.1985-11.09.2014 tarihleri arasındaki hizmet süresi prim borcunun 31.12.2013 tarihine kadar ödenmiş olması gerekmektedir.
Örnek olarak; Bay A, Erciş Kahveciler Odası’ndan SGK’ya 1992-1997 tarihleri arasında meslek odası kaydı getirmiştir. Bu kayıtlar SGK tarafından o tarihlerde kabul edilmiş ve Bay A, 1992-1997 devresinin prim borcunu 2001 yılında ödemiştir. Daha sonra SGK müfettişleri tarafından, Bay A’nın oda kaydı sahte ve usûlüne uygun olmadığı gerekçesiyle geçersiz sayıldığından, Bay A, oda kaydına göre hizmet aldığı 1992-1997 devresi sürelerini kaybetmiştir. İşte, 6552 sayılı torba yasa Bay A’nın oda kaydına göre geçersiz saydığı hizmetleri geçerli kabul edilmesi hakkı getirmiştir.
e) SGK tarafından, 11.09.2014 tarihinden önceki usûlsüz esnaf odası veya esnaf sicil kayıtları geçersiz kabul edilmekten dolayı, 31.12.2013 tarihine kadar primi ödenmiş hizmet süreleri iptal edilemeyecektir.
6552 sayılı torba yasa, esnaf odası kaydı veya esnaf sicil kaydına göre, esnaf Bağ-Kur’lusu olup ta, kayıtları SGK tarafından geçersiz kabul edildiği için, sigortalılık süreleri iptal edilenlere af getirmiştir.
Affın sigortalılık süresi açısından kapsamı, esnaf Bağ-Kur’luları için 22.03.1985-11.09.2014 tarihleri arasında, esnaf odası ve esnaf sicil kaydına göre kazanılan hizmet süreleridir.
6552 sayılı yasanın 58 inci maddesi hükmünden yararlanabilmek için, esnaf odası kaydı ve esnaf sicil kaydına göre, esnaf Bağ-Kur’lusu olanların, prim borçlarını 31.12.2013 tarihine kadar ödemiş olmaları gerekmektedir.
Özetle, 6552 sayılı yasa; esnaf Bağ-Kur sigortalılarından 22.03.1985-11.09.2014 tarihleri arasında, esnaf odası ve esnaf sicil kaydına göre hizmet kazanıp ta, bu hizmet sürelerine ait prim borçlarını 31.12.2013 tarihine kadar ödemiş olanlardan, hizmet süreleri SGK tarafından iptal edilenlere, hizmet sürelerinin geçerli olacağını hükme bağlamıştır. / Ahmet Sarıcan – Yeni Asya

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir