Evlat edinen memura esnek çalışma geliyor

Esnek çalışma bugüne kadar işçilerle ilgili düzenlemelerde yer aldı.

anne-bebek

Memurlarla ilgili olarak esnek çalışma düzenlemesi  doğum yapan memurlar için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülmekte olan Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile getiriliyor. Tasarıda doğum sonrası memurlara esnek çalışma öngörülüyor. Evlatlık edinen memurlara da doğum izni ve ücretsiz izin uygulaması getiriliyor.

Esnek çalışma süreleri 

Doğum sonrası analık izni sonunda doğum yapan memurun isteği üzerine süt izni kullanmaksızın memur esnek çalışma hakkından yararlanacak. Buna göre memur birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ve  üçüncü doğumda altı ay süreyle günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilecek. Çoğul doğumlarda bu sürelere birer ay ilave edilecek. Çocuğun engelli doğması veya doğumdan sonraki 12 ay içerisinde çocuğun engelli olduğunun anlaşılması halinde yukarıda belirtilen süreler 12 ay olarak uygulanacak. Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinen memurlarda çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren bu haklardan aynen yararlanacak.

Tasarı ile memurlara çocuğun zorunlu ilköğretime başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar haftalık çalışma süresinin yarısı kadar çalışma imkanı getiriliyor. Memur isterse bu hakkı kullanmayabilecek. Kullanmadığını belirttiği takdirde bir daha aynı çocuk için bu haktan yararlanamayacak. Yarı zamanlı çalışacak memurlara hakları da yarı oranında verilecek. Fiili çalışmaya bağlı ödemelerde ise ilgili mevzuat hükümleri geçerli olacak. Memurların derece ve kademe ilerlemesinde çalışılan süreler yarım olarak dikkate alınacak.

24 ay ücretsiz izin hakkı 

Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlara çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren 8 hafta izin verilecek Bu izin evlatlık kararı çıkmadan önce fiilen çocuğun verildiği tarihten itibaren başlayacak. Üç yaşından küçük bir çocuğu evlat edinen memurda esnek çalışma haklarından aynen yararlanacak.

Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlara istekleri halinde 24 aya kadar ücretsiz izin verilecek.
Tasarıdaki doğum yapan veya evlat edinen memurlara yönelik getirilen esnek çalışma düzenlemeleri  yerinde bir düzenlemedir. Bu tür esnek çalışma sisteminin memurlar yönünden geliştirilmesi gerekiyor. Örneğin 10 hizmet yılını bitiren bir memur bir yıl süre ile 20 hizmet yılını bitiren bir memur iki yıl süreyle herhangi bir mazereti olmaksızın kendi isteği ile esnek çalışma yapabilme hakkına sahip olmalı.  Memurlara yönelik esnek çalışma sistemlerinin geliştirilmesindede fayda var. / Arif Temir

 

Kaynak: Muhasebe Network

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir