Yeni VUK taslağında bağımsız denetim yok

Bugün yeni Vergi Usul Kanunu Taslağının bazı hükümlerini inceledim. Okuduklarımdan bir kısmı için anladıklarımı siz okuyucularımla paylaşmak istiyorum.

resim12
1. Vergi müfettişlerinin resen takdir yetkisi budanmış gibi görünüyor. Tasarının ilgili kısmı aşağıdaki gibidir.
“Vergi matrahının tamamen veya kısmen maddi delillere veya kanuni ölçülere dayanılarak tespitine imkan bulunmayan hallerde, vergi müfettişleri veya vergi müfettiş yardımcılarınca resen tarhiyat önerilebilmesi, matrah veya matrah farkının bu Kanunun 50nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan takdir komisyonu tarafından tespit edilmesine bağlıdır.
Vergi müfettişleri veya vergi müfettiş yardımcıları, yaptıkları inceleme sırasında resen vergi tarhını gerektirir matrah, matrah veya vergi farkı ya da haksız iade tutarı tespit etmesi durumunda, resen vergi tarhını gerektirir nedenler ile elde ettikleri her türlü bilgi, belge ve diğer bulgular bu Kanunun 50nci maddesinin ikinci fıkrasına göre kurulan takdir komisyonuna gönderilir. Takdir komisyonunca alınan takdir kararının vergi müfettişleri veya vergi müfettiş yardımcılarının bağlı olduğu birime aktarılmasını müteakip, düzenlenecek vergi inceleme raporu bu Kanunun 104 üncü maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan esaslar çerçevesinde değerlendirilmek üzere rapor değerlendirme komisyonlarına tevdi edilir.”
Maddenin bu şekilde düzenlenmesi, resen vergi tarhının daha adil olabilmesi için takdir komisyonundan geçirilmesini esas almaktadır. Bize göre güzel bir düzenlemedir.
2. Tasarıda değerleme esasları tamamen vergi konusu esas alınarak düzenlenmiştir. Türkiye Muhasebe Standartları TMS veya TFRS esas alınmamıştır. Bırakın esas alınmasını herhangi bir atıf bile yapılmamıştır. Biz de yazımızın başlığı dışında, bu yazıda bağımsız denetime değinmeyeceğiz. Yalnız yeni VUKTaslağında bağımsız denetim yok bilelim.
3. Taslağın en güzel yanı, ülkemizin hala enflasyonla tam olarak başa çıkamamasından dolayı bozulan mali tabloların düzeltilmesi konusunda alınacak tedbirleri işlemesidir.
Enflasyon düzeltmesi artık 5 yılda bir gelecek, bilançolar daha düzenli hale gelecektir. Bu arada, özellikle bilgisayar yazılım firmaları, enflasyon düzeltmesi yazılımlarını yeniden gözden geçirerek daha pratik hale getirmelidirler.
Tasarı yasalaşır yasalaşmaz, enflasyon düzeltmesi yapılacak ve her 5 yılda bir mecburi hale getirilmiş olacaktır. Söz konusu tasarı madde fıkrası şöyledir.
Enflasyon düzeltmesi (VUK.Mük.298) Maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi; “Şu kadar ki şartların gerçekleşmemesi durumunda da en son enflasyon düzeltmesi yapılan dönemi takip eden beşinci yılın sonunda mali tablolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulur” şeklinde maddeye eklenmiş ve bu maddede geçen TEFEibaresi kaldırılarak bundan sonra Yİ-ÜFE kullanılması hüküm altına alınmıştır.
Vergi Usul Kanunu Tasarısında önemli bulduğum bir iki konuyu, özellikle dikkatlerinize sundum. / Cevdet Akçakoca

 

Kaynak: Muhasebe Network

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir