Genç Girişimcilere Sigorta Prim Desteği

Son dönemlerde gençlerin iş hayatında daha fazla yer bulmasını teşvik edici düzenlemeler ardı ardına yürürlüğe konulmaktadır.

Son olarak 7143 sayılı yasa ile 18 ila 29 yaş arasındaki gençlerin 4/b sigorta (BAĞKUR) primlerinin 1 yıl süreyle Hazinece karşılanmasının önü açılmıştır. Bu çalışmamızda 2018/28 sayılı SGK Genelgesi ışığında uygulanacak olan sigorta prim desteğinden yararlanma şartlarını ele alacağız.

Destek Hangi Sigortalıları Kapsamaktadır?

Sigorta prim desteğinden 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olup, 1/6/2018 tarihinden itibaren ilk defa BAĞKUR sigortalısı sayılan gerçek kişiler teşvik kapsamındadır. Şartları taşıyanlarca kurulan adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında ise sadece bir ortak söz konusu teşvikten yararlandırılacaktır.

Destekten Faydalanma Şartları

BAĞKUR primi desteğinden faydalanmanın ilk ve temel şartı sigortalının vergi mükellefiyet başlangıç tarihi ve sigortalılık tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olmasıdır. Öte yandan mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunması halinde de destekten yararlanılması mümkün olmayacaktır. Destekten faydalanmaya dair diğer şartları maddeler halinde sıralayacak olursak:

  1. Sigortalının işe başladığını kanuni süresi içinde bildirilmiş olması gerekmektedir. Böylece SGK tarafından sonradan geriye dönük tescil işlemi yapılsa bile vergi kaydının başladığı tarih itibariyle sigortalı prim teşvikinden faydalandırılacaktır.
  2. Sigortalının kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi gerekmektedir. Burada istisna olarak çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırmak ya da seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak işinde bilfiil çalışmamanın bu şartı bozmayacağını hatırlatmak gerekir.
  3. Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde, sadece bir ortak, bu ortaklar arasından da en genç olanı faydalanacaktır. Sigortalıların, prim teşvikinden faydalanabilmeleri için tüm ortakların ayrı ayrı teşvik şartlarını taşımaları gerekmektedir. Ortaklardan herhangi birinin teşvik şartlarını taşımaması halinde, diğer ortaklar da sigorta prim teşvikinden yararlanamayacaktır.
  4. Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hali hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya kayın hısımlarından devir alınmamış olması gerekmektedir.

Nereye Başvurulur?

Yakın gelecekte prim teşvikinden yararlanmak isteyen sigortalıların, genç girişimci kazanç istisnasından faydalandığına dair sorgulamanın otomatik olarak yapılması ve İnternet üzerinden tescil işlemlerinin tamamlanması hedeflenmektedir. Ancak, günümüzde teşvikten yararlanmak isteyen sigortalının 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesi kapsamında kazanç istisnasından faydalandığına dair belgeyi bağlı bulunduğu vergi dairesinden alarak sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Prim teşvikinden yararlanan sigortalıların aylık prime esas kazançları asgari ücret olarak belirlenmiştir. Destekten faydalanan genç girişimci 1 yıl süreyle en azından asgari ücret düzeyinden ödemek zorunda kalacağı BAĞKUR primi yükünden kurtulmuş olacaktır. Esnafın ve şirket ortaklarının ödeyeceği BAĞKUR primi 2018 yılında indirimsiz olarak 700,17 TL, prim borcunun olmaması ve primlerin düzenli ödenmesi halinde ise %5 indirimli olarak 598,70 TL dir. Yeni yasa sayesinde genç girişimciler en azından 7184,40 TL sigorta prim desteğinden yararlanmaya hak kazanmaktadırlar.

 

Mehmet Uğur Yavuz
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
m.uguryavuz@gmail.com

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir