İÇTİHAT OLABİLECEK KARARLAR !

Davacının iştiraki ile ziyaa uğratılan vergilerin ne kadar olduğu hususunda bir incelemede bulunulmadan, ziyaa uğratılan vergilerin toplam tutarı üzerinden vergi ziyaı cezası kesilmesi isabetli değildir.

İzmir BİM – 1. Vergi Dava Dairesi
Esas No.: 2020/610
Karar No.: 2020/890

Kesinleşmeden icraya konulamayan kararlarda faiz başlangıç tarihi, kararın kesinleşme tarihidir.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi    
2018/6150 E. 
2019/5015 K.

Faaliyette bulunduğuna dair bir tespit olmayan davacı adına, soyut bir şekilde, sadece emsal mükellefçe beyan edilmiş olunan matrahın done alınması suretiyle matrah belirlenmesi hukuka aykırıdır.

Erzurum BİM 1. Vergi Dava Dairesi
E: 2019/1594
K: 2020/1154

Tasfiye sonucunun 2011 yılında tamamlanması ancak 2019 yılında tescil ve ilan edilmesi durumunda, tescil ve ilan kurucu olmadığından şirketin bu dönemde Ba-Bs formlarını verilmediğinden bahisle adına özel usulsüzlük cezası kesilemez.💫

Gaziantep BİM 1. Vergi D. D.
K: 2020/694

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir