İthalat faturası ve ithalattan önce satışta KKDF

Dış ticaret alanında faaliyet gösteren şirketlere bir kolaylık getirildi. Esasen, ithalat esnasında malın faturasını gümrük beyannamesine eklemeleri yasal bir zorunluluk. Ancak; uygulamadaki prosedürün yeniden belirlenmesi gerekti. Çünkü, uygulama alanında gerek şirketlerimiz gerekse gümrük idareleri türlü sorunlarla karşılaşıyordu.

fatura-3

Bu faturalar yurtdışında düzenlendiği gibi Türkiye’de de düzenlenebiliyor. Eğer yurtdışında düzenlenmişse ulusal mevzuatımızın fatura şekli için öngördüğü şartlar geçerli olmuyor. Ancak; ithalata konu mal için yurtiçinde düzenmiş ise, bu durumda mali mevzuat devreye giriyor ve şekil şartları öyle belirleniyor.

İthalatta gümrük idaresine ibrazı gereken faturanın yurt içinde düzenlenmiş olması halinde ise şekli ve nizamıVergi Usul Kanunu’na uygun faturaların kabulü gerekiyor.
Bu tür faturanın örneğinin ibraz edilmesi halinde, bunun beyannamenin 44 no.lu hanesinde beyan edilmesi ve fatura aslının Gümrük Kanunu çerçevesinde yükümlüsünce muhafaza edilerek talep edilmesi halinde gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekiyor. Faturanın Maliye Bakanlığı e-fatura sistemi çerçevesinde düzenlendiği durumlarda www.efatura.gov.tr adresinden kullanıcının e-fatura uygulamasına kayıtlı olup olmadığının kontrol edilerek imzalı ve kaşeli e-fatura çıktısı kabul ediliyor.
Diğer yeni uygulama da şöyle;
İthalata konu eşyanın Türkiye gümrük bölgesine getirilmeden önce yurtiçi satışa konu edilmesi halinde, Türkiye’deki satıcı tarafından düzenlenmiş faturanın serbest dolaşıma giriş beyannamesine eklenmesi mümkün.

Böyle bir satış işlemlerinde kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmaması için hem yurt dışındaki ihracatçıya hem de ithalat işlemi gerçekleşmeden önce eşyayı satan yurt içinde yerleşik satıcıya yapılacak ödemenin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihinden önce tamamlanmış olması ve bu durumun ilgili gümrük idaresine tevsik edilmesi gerekiyor.
Şirketlerin ibraz edeceği fatura, banka yazısı gibi belgelerin ibraz edileceği gümrük idarelerine de önemli bir görev düşüyor. Bu belgeleri kabul edecek olan gümrük idaresi, ticari sır niteliğindeki bu bilgilerin temin ve muhafaza edilmesinde gerekli özeni göstermesi gerekiyor. / Hasan AKDOĞAN – Dünya

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir