KDV İadesinde Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV’nin Ödenmiş Olması Şartı Kaldırıldı (Danıştay Kararı ile)

Danıştay KDV İadesinde Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV’nin Ödenmiş Olması Şartını Getiren Tebliğ Hükmünün Yürürlüğünü Durdurdu

Hatırlanacağı üzere, 16/02/2021 tarih ve 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:35)’in 15 inci maddesi ile, KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.5.1) bölümünün ikinci paragrafında yer alan “İade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartı aranmaz.” hükmündeki “şartı aranmaz” ibaresi “şarttır” olarak değiştirilmiştir.

Böylelikle, 1/3/2021 tarihinden itibaren tevkifat uygulamasından doğan KDV alacaklarının mükellefe iade edilebilmesi için, satıcının tevkifat uygulanmayan KDV tutarını 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmiş olması, alıcının da yaptığı tevkifatla ilgili 2 No.lu KDV Beyannamesini vergi dairesine vermiş olması zorunluluğunun yanında, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartı getirilmiştir.

Bahsi geçen Tebliğ hükmünün iptali için açılan davada Danıştay 4. Dairesi 9/9/2021 tarih ve E: 2021/2647 sayılı ara kararında söz konusu hükmün yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir. Hükmün iptali için açılmış olan dava derdest olup nihai karar henüz verilmemiştir.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir