KDV Tevkifatı ve Açıklamalar -1-

Bu çalışmada bölümler halinde KDV tevkifatı konusunu işleyip, özet ve anlaşılır haliyle sizlere sunmaya çalışacağım. Amacım detaylarda boğulmadan tüm meslektaşlarımızın asgari seviyede bilmesi gereken konuları aktarmaktır.

Yararlanacağım kaynaklar arasında;

  • 3065 sayılı KDV kanunu,
  • KDV Kanunu Genel Tebliği,
  • 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu,
  • Özelgeler,
  • Yargı Kararları,
  • Hakemli Dergi ve Makaleler,
  • Kitaplar yer almaktadır.

Bazı konuları özet geçip, bazı konuları derinlemesine inceleyip ihtilaflı konularda mesleğimizin saygın Yeminli Mali Müşavir ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir üstatlarımızın görüşünü, idarenin görüşünü ve yargı kararlarını bilginize sunmayı amaçlıyorum.

Tevkifat; arapça kökenli bir kelime olup muhasebede “para konusunda yapılan kesintiler” anlamında kullanılmaktadır(Türk Dil Kurumu).

Vergi kanunlarına göre tevkifat, muhataplık/taraf olma durumudur. Yani teslimi ve hizmeti yapanlar değil, muhatap/taraf olanlar tarafından beyan edilip ödenir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi alacağını emniyet altına almak amacıyla, mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde vergiye tabi işlemlere taraf olanları, verginin ödenmesinden sorumlu tutma yetkisine sahiptir(3065 sy.Kanun 9/1).

Vergiye tabi işlemlere taraf olanlarsa kendisine mal teslimi veya hizmet ifa edilen kişi ve/veya kurumlardır. Bu kişi ve kurumlar verginin tam kesilip ödenmesinden ve diğer yükümlülüklerden mükellef gibi sorumludur.

Yukarıdan da anlaşılacağı üzere sadece Türkiye’de bulunmayanlar değil, gerekli görülen diğer hallerde Türkiye’de mukim olan firmalar içinde aynı durum söz konusudur.

KDV tevkifatı ihtiyari bir uygulama olmayıp, alıcılar tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığının belirlediği teslim ve hizmetlerde tevkifat yapılması zorunludur. Diğer hallerde isteğe bağlı tevkifat yapılamaz. Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere KDV tevkifatını sorumlu sıfatıyla ödemekle yükümlü olanlar alıcılardır.

Gerçek usulde KDV mükellefleri 1015B Beyanname kodlu KDV2 beyannamesini, gerçek usulde KDV mükellefiyeti bulunmayanlar (genel bütçeli idareler dışındaki kamu kurum ve kuruluşları dahil) 9015 Beyanname kodlu KDV2 beyannamesini kullanıyorlar.

Genel bütçeli idarelerse KDV2 beyannamesi vermez ve doğrudan tevkif edilen tutarı gelir kaydederler. Ek olarak şunu da belirtelim KDV2 beyannamesi sadece tevkifatın olduğu dönemlerde verilir. KDV mükellefi olmayan BSMV mükellefleri, 2 No.lu KDV beyannamesini isterlerse kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesine ya da şubelerin bağlı bulundukları vergi dairesine beyan edip ödemeleri mümkündür. İki yöntemden birini tercih edip uygulayabilirler.

Önemli bir nokta ise tevkifatın ne zaman beyan edilip ödeneceğidir. Uygulamada en çok karşılaşılan sorun ve cezalarda buradan gelmektedir. Özellikle hizmet işlerinde, hizmetin yapıldığı ayda değil de izleyen ayda fatura düzenlenebiliyor. Ya da fatura düzenlenmiş ancak firmaya geç ulaşmış veya hiç ulaşmamış olabiliyor. Bu durumda KDV tevkifatı hizmetin yapıldığı ayın beyan döneminde beyan edilip ödenmesi gerektiğinden ve alıcının sorumluluğu bulunduğundan, sorumlu sıfatıyla beyannameyi verecek olan alıcılar açısından mağduriyet söz konusu olmaktadır. Tavsiyem tevkifata tabi bir işlemin yapıldığını biliyorsanız satıcı firmaya aynı ay içerisinde fatura düzenletmenizdir.

Ayrıca, sorumlu sıfatıyla ödemediğiniz bir KDV’yi indirim konusu yapamazsınız. Şöyle ki; tevkifata tabi bir mal teslim aldığınızı varsayalım. Satıcı tarafından fatura 17 Ağustos ta düzenlenmiş ve tevkifat tutarı da 1.000 TL olsun.  Alıcı faturayı Ağustos ayında kayıtlarına alıp, KDV2 beyannamesini de Ekim ayında vermiştir. Burada dikkat edilecek husus ağustos ayında sadece satıcının beyan ettiği KDV indirim konusu yapılabilir.

Devam edecektir….

Eyüp Güvere
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilim Uzmanı

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir