Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlenme Tarihine Göre Değişir Mi?

Son günlerde Kıdem Tazminatı tavanı ile ilgili sorular geldiğinde ,Yargıtay Kararlarını da dikkate alarak cevap vermemiz gerekir.

KIDEM TAZMİNATINDA GENEL TAVAN NEDİR?

1475 sayılı Yasanın 14 üncü maddesinde, “Toplu sözleşmelerle ve hizmet akitleriyle belirlenen kıdem tazminatlarının yıllık miktarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemez” şeklinde kurala yer verilmiştir. Belirtilen üst sınır, “genel tavan” olarak adlandırılabilir. En yüksek devlet memuru da Başbakanlık Müsteşarı olduğundan genel tavan, bu görevdeki kişinin emekliliği halinde Emekli Sandığınca ödenecek olan bir yıllık ikramiye oranını geçemeyecektir.(Her ne kadar Başbakanlık müsteşarlığı kalksa da eşdeğer derecedeki memur dikkate alınıyor.)

GENEL TAVAN DA HANGİ TARİH DİKKATE ALINIR?

Genel tavan, iş sözleşmesinin feshedildiği andaki tavandır.

ÖNEL VERİLEREK FESİH YAPILMASI HALİNDE HANGİ TARİH DİKKATE ALINIR?

Kıdem yılına göre,2-4-6-8 haftaya göre çalışana ihbar öneli süresi verilmişse, Önelli fesih halinde önelin son bulduğu tarih tavanın tespitinde dikkate alınır.

İSTİRAHAT RAPORU İÇİNDE FESİHTE HANGİ TARİH DİKKATE ALINIR?

İstirahat raporu içinde iş sözleşmesinin işverence feshi halinde ise, rapor bitimi tarihi feshin yapıldığı tarih sayılacağından, bu tarihteki tavan gözetilmelidir.

İşçinin fesih tarihinde raporlu olmasına rağmen iş sözleşmesinin feshedildiği bildirilmişse, fesih sonuçlarını doğurur ve feshin gerçekleştiği andaki kıdem tazminatı tavanı gözetilir

İHBAR TAZMİNATI ÖDENMEMİŞ İSE İŞÇİ LEHİNE YORUM İLKESİ DEVREYE GİRER

İşverence ihbar öneli tanınmaksızın işçinin iş sözleşmesinin feshine rağmen ihbar tazminatının ödenmemiş olması durumunda, önel süresi içinde meydana gelen tavan artışından işçinin yararlanabilir.

İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATINDA HANGİ TARİH DİKKATE ALINIR?

İşçinin işe iade kararı üzerine süresi içinde başvurmasına karşın, işverence işe başlatılmaması halinde, fesih işe başlatmama tarihinde gerçekleşeceğinden, kıdem tazminatı tavanı işe başlatmama tarihine göre belirlenir.

MEVSİMLİK İŞLERDE HANGİ TARİH DİKKATE ALINIR?

Mevsimlik işlerde, işçinin iş sözleşmesinin mevsim sonu itibarıyla feshedilmesi halinde kıdem tazminatı tavanı anılan fesih tarihine göre belirlenmelidir. Ancak, mevsim sonunda fesih yerine iş sözleşmesinin askıya alındığı durumlarda, yeni sezon çalışma süresinin başlangıcında işçinin işe çağrılmaması halinde, iş sözleşmesi işe çağrılmamak suretiyle feshedilmiş sayılacağından işe çağrılması gereken tarihteki tavan gözetilmeli.

ÖZEL TAVAN NEDİR?

Özel tavan ise 1475 sayılı Kanunun 14/6 maddesinde öngörülmektedir. Buna göre, işçinin iş sözleşmesinin yaşlılık veya malullük aylığına hak kazanması ve T.C. Emekli Sandığına tabi olarak hizmetlerinin bulunması durumunda, son kamu kurumu işverenince Emekli Sandığına tabi hizmetleri için ödenmesi gereken kıdem tazminatı tutarı, anılan kanun hükümlerine göre ödenmesi gereken emeklilik ikramiyesi için öngörülen miktarı geçemez. Bir başka anlatımla işçiye ödenmesi gereken kıdem tazminatı tutarı o işçinin Emekli Sandığına tabi hizmetleri karşılığında kendisine ödenmesi gereken emeklilik ikramiyesini aşamaz. Bu özel tavan, işçinin yaşlılık veya malullük aylığının başlangıç tarihi esas alınarak belirlenir.

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2018/7243 Karar No. 2018/16457 Tarihi: 24.09.2018 kararın da konuyla ilgili detayı görebilirsiniz.

06.12.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir