Odaların Aidat Borçlarına Karşı İcra Takip Hakkı Var Mıdır?

Değerli okurlarım TBMM de kabul edilen, 6.1.2022 tarih ve 7350 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile oda ve borsa üyelerinin borçları nedeniyle icra ve takip işlemlerinin yapılamayacağı süre 31.12.2021 tarihinden 31.12.2023 sonuna uzatılmaktadır. Bu nedenle yıl sonuna kadar herhangi bir icra takibi vb. benzeri işlem söz konusu değildir.

Buna göre, 11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendi kapsamında yer alan ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçları asılları ile 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 26 ncı maddesinin yirmi üçüncü fıkrası ile 27 nci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine ödenmesi gereken sigorta eksperleri ve sigorta acenteleri levha aidat borç asıllarına ilişkin olarak; 31/12/2023 tarihine kadar;

a) Derdest olan icra ve iflas takipleri durur, taraf ve takip işlemleri yapılmaz,

b) İhtiyati haciz kararları icra ve infaz edilmez,

c) Yeni icra ve iflas takipleri yapılmaz,

d) Zamanaşımı süreleri ile takip hukukuna ilişkin süreler durur. Bu süreler durma süresinin sona erdiği günden itibaren işlemeye başlar. Durma süresinin başladığı tarih itibarıyla, bitimine on beş gün (35) ve daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere otuz gün (30) uzamış sayılır.

Değerli Okurlarım Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasından 2-3 ay süre arayla sürekli aidat borçlarınıza karşı hakkınızda icra takibi başlatılacaktır diye mesajlar gelmede meslek mensupları tarafından yönetilen üye ve yöneticilerinin de meslek mensubu olduğu bir kuruluş tarafından borcu olan kendi meslektaşlarını bu tür mesajlar ile korkutarak aidat almaya hakları yoktur. Bu durumu esefle kınıyorum.

Kaynak: https://www5.tbmm.gov.tr/kanunlar/k7350.html

Deniz Çalışkan
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
denizcaliskan1988@gmail.com

18.12.2023

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir