SGK’dan KPSS 2014-2 sonuçlarına ilişkin açıklama

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ÖSYM tarafından açıklanan KPSS 2014-2 sonuçları ile Kuruma yerleştirilen adaylardan istenilen belgeleri açıkladı.

sgk-duyuru
SGK İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’ndan yapılan duyuruda, ÖSYM tarafından 1 Aralık 2014 tarihinde açıklanan KPSS 2014-2 sonuçları ile Kuruma teşkilatına yerleştirilen adaylardan istenilen belgeler sıralandı. Duyuruda, adayların KPSS Atama Başvuru Formu ile atamaya esas belgeleri 12 Aralık 2014 Cuma Saat 17:00’a kadar kuruma teslim etmeleri istenildi.

A- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

ÖSYM tarafından 01/12/2014 tarihinde açıklanan KPSS 2014-2 sonuçları ile Kurumumuz teşkilatına yerleştirilen adaylardan istenilen belgeler;

1- KPSS Atama Başvuru Formu ( Eksiksiz olarak doldurulacaktır.) (Örnek-1)

2- Mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği. (Aslı gösterilmek kaydıyla Kurumca tasdik edilmiş sureti kabul edilir.) Yurtdışından mezun olanlar için Yüksek Öğretim Kurulundan alacağı Diploma Denklik Belgesi gereklidir. (Ortaokul ve/veya lisede hazırlık okunmuş ya da yüksek lisans/doktora yapılmış ise tasdikli belgesi)

3- 2 adet vesikalık fotoğraf. (4,5 x 6 cm son altı ay içerisinde çekilmiş olacak.)

4- Askerlik durumu gösterir belge (Terhis belgesi, tecilli veya muaf olduklarını gösterir belge.) Müracaat tarihi itibarıyla halen askerlik görevini yapanların asker dönüşü atamaları yapılacaktır. Ancak bu durumda olanların askerde olduklarını beyan etmeleri ve asker dönüşü terhis belgesi ile Kuruma başvurmaları gerekmektedir.

5- Mal bildirim formu. (El yazısı ile eksiksiz olarak doldurulmuş, imzalı ve kapalı zarf içinde) (Örnek-2)

6- Avukat kadrosuna atanacaklarda, avukatlık ruhsatnamesi ve varsa Avukatlık staj belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği (Aslı gösterilmek kaydıyla Kurumca tasdik edilmiş sureti kabul edilir.)

7- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna atanabilmek için Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar işletmenliği sertifikası veya örgün eğitim yoluyla zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi aldığına dair belge ya da kamu kurum ve
kuruluşlarınca düzenlenen aynı mahiyetteki kursta başarılı olduğuna dair belge. (Aslı gösterilmek kaydıyla Kurumca tasdik edilmiş sureti kabul edilir.)

8- Kuruma yerleştirildiğine dair ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi,

9- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (Örnek-3)
B- BELGELERİN TESLİMİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

1- Adayların KPSS Atama Başvuru Formu ile atamaya esas belgeleri 12/12/2014 Cuma Saat 17:00’a kadar Ziyabey Cad. No:6 06520 Balgat/ANKARA adresinde bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı 5. kat 522 ve 524 nolu odalara elden veya posta ile (postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.) teslim etmeleri gerekmektedir.

2- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin yerleştirilmeleri geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

3- Bu müracaatlarla ilgili olarak tüm duyurular www.sgk.gov.tr internet adresinden yayımlanmak suretiyle ilan edilecek olup, ilgililere bu durum tebliğ edilmiş sayılacaktır.

İlanen duyurulur.

SGK’nın KPSS 2014/2 Sonuçlarına ilişkin duyurusu için TIKLAYINIZ.

 

Kaynak: http://www.muhasebenetwork.com/sgkdan-kpss-2014-2-sonuclarina-iliskin-aciklama.html

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir