Yıllık Harçların 31 Ocak 2018 Tarihine Kadar Ödenmesi

2018 yılı içerisinde ödenecek harçlar hakkında R.G.’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Harçlar Yasasına göre yıllık olarak ödenecek imtiyazname, ruhsat ve diploma harçları,imalat ruhsatları, tezkere, vesika ve ruhsat harçları , Gümrük Yasasına göre verilen ruhsat harçları, denetim ve yetkilendirme belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları, elektrik üretim ve lisans harçları,teknik muayene harçları ….. gibi harçlar 31 Ocak 2018 tarihine kadar ödenmesi gerekir. (Bkz. 80 seri nolu Harçlar kanunu genel tebliği R:G: 29/12/2017 gün ve mük. 30285 RG)

Buna göre, 2018 yılında uygulanacak maktu harçlar 2017 yılı baz alındığı takdirde %14,47 nispetinde yeniden değerleme oranına göre arttırılmıştır.

Yıllık harçların ödenmesiyle ilgili kurallar kısaca aşağıda olduğu gibidir;

  1. Harçlar Yasası mad. 113 hükmüne göre; harçlar her yıl 31 Ocak tarihine kadar  gerçek veya tüzel kişilere tebliğ edilmeden otomatik olarak tahakkuk eder.
  2. Harçlar mükellefe ayrıca tebliğ edilmez.
  3. Harçlar gelir ve kurumlar vergisi mevzuatına göre gider yazılarak muhasebeleştirilir. (GVK mad. 40)
  4. Harç makbuzları ilgili kurumlara dilekçe ekinde iletilmelidir.
  5. Harçların ödenmesiyle ilgili olarak bankalar veya ilgili vergi daireleri veya malmüdürlükleri yetkilidir.
  6. Harçlar ödenmediği takdirde işlem yapılmaz. Daha sonra vergi daireleri gecikme zamlı ve cezalı olarak mükelleften bu harcı takip ve tahsil eder.
  7. Harç ödendikten sonra ilgili işlemler vize, ruhsat alınması, işleme devam edilmesi mümkün hale gelir.
  8. Harçlar ödenmediği takdirde ilgili kurum ve kuruluşlardan hizmet alınamaz.
  9. Harçların takip ve tahsili büyük illerde harçlar tahsili ile ilgili özel vergi daireleri tarafında yerine getirilmektedir. Ödenmeyen harçlar nedeniyle muhatapların banka hesapların e-haciz işlemleri uygulanabilmektedir.

17.01.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir