Açıktaki Memurun Malûlen Emekliliği

Görevdeki memurun hastalığa veya kazaya bağlı meydana gelen görevini yapamama durumuna bağlı malûlen emekliliği görev yapmakta olduğu kurumu aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Peki çeşitli nedenlerle emekli olmadan memuriyetten ayrılıp da açıkta iken malûl duruma düşen eski memurlar nasıl malûlen emekli olacaktır? Elbette açıkta iken malûl duruma düşenlerin bu malûllükleri vazife veya harp malûlü olamayacaklarından adi malûl sınıfına gireceklerini belirtelim.

malul-engelli

Adi malûllükte emekli aylığı bağlanabilmesi için iştirakçilerin en az 10 yıl fiili hizmet süresinin bulunması gerekiyor. İstisnai biçimde beş yıl fiili hizmet süresi bulunan iştirakçilere, tedavisi, imkânsız bir malûliyete uğramaları ve başkasının kuvvet ve yardımı olmaksızın hayatını idame ettiremez duruma düşmeleri halinde 15 yıl hizmeti bulunan malûller gibi aylık bağlanabiliyor.

Malûllük şartı

Görevlerinden ayrıldıktan sonra, herhangi bir sigortalılık haline tabi olmayanların çalışma gücünün en az % 60’ını kaybettiğinin sağlık kurulu raporuyla saptanması ve elbette malûlen emekliliğin temel kuralı olarak sigortalı statüsüyle ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce çalışma gücünün % 60′ını veya vazifesini yapamayacak derecede meslekte kazanma gücünü kaybetmemiş olması gerektiğini de burada vurgulamak gerekiyor.

Keseneklerini kendisi almadan ayrılanlar

İstifa eden veya müstafi sayılanlar da dahil olmak üzere 10 yıldan az hizmeti olanlara ayrıldıklarında emeklilik kesenekleri verilebiliyor. Bunlardan talebi olmayıp keseneklerini almayanlar bulunuyor.

Kesenekleri verilmeyenler

Keza;

İstifa edenler; (Milletvekilliğine seçilmek üzere seçim kanununda yazılı müddet içinde istifa etmiş olup da milletvekili seçilmiş bulunanlar hariç)
İstifa etmiş sayılanlar;
Emeklilik hakkı tanınmayan kadrolara nakil suretiyle tayin edilenler;
Belediye başkanlığından veya il daimi komisyonu üyeliğinden hizmet sürelerini tamamlamadan ayrılanlardan emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye tayin edilmemiş veya azami yaş hadleri sebebiyle tayin edilememiş olanlar;
İdareten veya cezaen vazifelerine son verilenler;
Bakanlık emrine alınanlardan, kurumlarca teklif edilen eski vazifelerine eşit veya bir aşağı derecedeki emeklilik hakkı tanınan vazifeleri kabul etmemek suretiyle ilgisi kesilerek aylıksız duruma geçenler;
Kadro yüzünden açıkta kalanlardan aylıksız veya ücretsiz duruma girenler;
Kadroları kurumlarınca geçici hale getirilenler;
Muvazzaflık hizmetini kısa veya tam olarak yapmak üzere vazifeleri ile ilgileri kesilmek suretiyle silah altına alınan iştirakçilerle, seferberlik, talim veya manevra için er olarak silah altına alınan ve vazifeleri ile ilgileri kesilen hizmetlilerden
Hizmet süreleri 10 yıldan fazla olduğu için memuriyetten ayrıldıktan sonra kesenekleri geri verilmemiş ve hizmetleri saklı tutulmuş olanlardan 61 yaşını doldurmadan evvel adi malûl durumuna girenlere adi malûllük aylığı bağlanabiliyor.

Açıkta iken malûllükte iki şart

Buna göre;

Bu kapsamdakilerin malûl duruma girmeleri halinde, ilk şart alacakları sağlık kurulu raporlarının Sağlık Kurulunca incelenerek onaylanması gerekiyor. İkinci şart ise ilgililerin emeklilikte geçerli 10 yıl hizmetlerinin bulunmasının yanı sıra, malûllük için başvurdukları tarihte başka bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi çalışmadıklarına dair beyanda bulunmaları ve bu durumun sosyal güvenlik kuruluşlarınca da yazı ile belgelendirilmiş olmasıdır.

Başvuru yeri

Bu durumdakilerin malûl duruma düşmeden önceki son sigortalılıkları T.C.Emekli Sandığı iştirakçiliği olması koşuluyla;

“ ………………. emekli sicil numarası ile 5434 sayılı Kanuna göre görev yapmakta iken ve toplamda 10 yıldan (3600 günden) fazla hizmetim var iken görevimden ayrıldım.

Çalışma gücümü yüzde 60 ve daha fazla oranda yitirmiş olmam nedeniyle 5434 sayılı Kanunun 53 üncü maddesine göre malûlen emekli aylığımın bağlanması için gerekli işlemlerin başlatılmasını arz ederim”

biçiminde bir dilekçe ile son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet renkli vesikalık fotoğraf ve malûllük için başvurdukları tarihte başka bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi çalışmadıklarına dair beyan formu ile birlikte “T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı’na (ANKARA) başvurmaları gerekiyor.

Sağlık Raporu

Malûllük durumunu gösteren sağlık raporu alınmadan doğrudan malûllük aylığı bağlanması talebinde bulunan kamu görevlileri, öncelikle SGK’ca yetkilendirilen sağlık kuruluşuna sevk edilerek, malûllük durumunun tespitine esas sağlık kurulu raporunun temini yoluna gidiliyor. / Şevket Tezel – AliTezel.com

 

http://www.muhasebenetwork.com/aciktaki-memurun-malulen-emekliligi.html

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir