İşçiler iş güvenliği yükümlülüklerini biliyorlar mı?

İş sağlığı ve güvenliği söz konusu olduğu zaman aklımıza her zaman işverenin alması gereken tedbirler ve yükümlülükleri gelmekte. Ancak işçilerin de görevleri var ve sonuçları ağır olabilmekte…

is-guvenligi

Ülkemizde çalışma hayatına yönelik olarak son yılların en popüler konusu iş sağlığı ve güvenliği. Ancak bu konu ele alınırken, yazılar yazılırken ve eleştiriler yapılırken genelde hedefe işverenler konuluyor.
Elbette ki iş sağlığı ve güvenliğinde büyük oranda sorumluluğu olan ve önlemleri alması gereken, işyerinde kontrolü sağlayacak olan işveren… Ancak unutmayalım ki çalışanların da bazı yükümlülükleri var ve söz konusu yükümlülüklerin ihlali çalışanları zor durumda bırakabilir.

İşçi İşyerinde Dikkatli ve Özenli olmalı
Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlü.

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini şöyle sayabiliriz:
1 Yaptığı işle ilgili iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymak.
2 İşyerindeki makine ve araçları kurallara uygun kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek.
3 Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak.
4 İşyerindeki makine, cihaz, araç- gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermek.
5 Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile işbirliği yapmak.

İş arkadaşını tehlikeye atan işçiye büyük fatura
İşçilerin iş sağlığı ve güvenliğinde dikkatli olmalarını gerektiren en çarpıcı husus, kurallara uyulmaması nedeniyle çalışma arkadaşının iş kazası geçirmesine veya meslek hastalığına tutulmasına neden olunması.
Böyle bir durumda, kaza geçiren sigortalıya ve hak sahiplerine SGK tarafından yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değerinin yarısı, zarara sebep olan kişiye rücu edilir.
Yani ağır bir iş kazası veya meslek hastalığı halinde kusurlu çalışan altından kalkamayacağı bir maddi yükle karşı karşıya kalabilir.
Bu sebeple hem kendiniz için, hem iş arkadaşlarınız için hem de maddi ve manevi yüklere maruz kalmamak için iş sağlığı ve güvenliğine dikkat…

Kurallara uymayan işçi işten atılır
Çalışanlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerine uyulmaması halinde başlarına gelecek sağlıklarına ve canlarına yönelik tehlikeler herkesin malumu. Ayrıca bunun dışında da bazı ağır sonuçlar doğabilmekte.
Bunlardan birincisi; kendisinin ve çalışma arkadaşlarının iş sağlığı ve güvenliğini tehlikeye atacak şekilde iş yapan çalışanının iş sözleşmesini işveren feshetme hakkına sahip.
İkincisi ise iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerine uymama nedeniyle meydana gelen iş kazası ve meslek hastalığı ile ilgili. Sigortalının, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymaması ağır kusurlu hareket sayılıyor.
Ağır kusuru yüzünden iş kazasına ve meslek hastalığına uğrayan sigortalıya verilecek geçici iş göremezlik ödeneği veya sürekli iş göremezlik geliri üçte biri oranında SGK tarafından eksiltilerek ödeniyor.

 

Kaynak: Muhasebe Network

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir